"Język zorientowany problemowo" czy "język problemowy"

Ze zdumieniem przeczytałem w artykule Wspólny język w nr. 23/95 Waszego pisma stwierdzenie, jakoby obiektowozorientowany było akceptowaną normą językową, odpowiednikiem angielskiego object-oriented.

Ze zdumieniem przeczytałem w artykule Wspólny język w nr. 23/95 Waszego pisma stwierdzenie, jakoby obiektowozorientowany było akceptowaną normą językową, odpowiednikiem angielskiego object-oriented.

Tematyką obiektową zajmuję się od kilku lat a, muszę powiedzieć, pierwszy raz zetknąłem się z takim dziwolągiem słownym. Narusza on przynajmniej dwie ważne zasady słowotwórstwa polskiego. Po pierwsze wyraz jest tasiemcowy, może nie przypomina jeszcze słynnego niemieckiego Elektrischezugsmaschinefuehrer (maszynista elektrowozu), ale idzie w tym kierunku. Po drugie, przymiotnik stoi tutaj za rzeczownikiem, co jest spotykane w językach romańskich i częściowo w angielskim, ale jest obce polskiej tradycji językowej.

Przywołajmy zresztą tu autorytet językowy:

"Zauważamy, że coraz częściej w przekładach, a nawet w oryginalnych dziełach naszych autorów powtarzają się takie wyrażenia jak np. "zorientowany" lub "ukierunkowany", będące dosłownym tłumaczeniem angielskiego "oriented". Warto sobie uprzytomnić, że ten wyraz, powiedzmy w kontekście "problem-oriented language", został na angielszczyźnie niejako wymuszony, sztucznie dodany, gdyż samo "problem language" oznacza "trudny język", podobnie jak "problem child" - "trudne dziecko". Dlatego w polskim przekładzie wyraz "oriented" należy w takich kontekstach najczęściej w ogóle pomijać i - w naszym przykładzie - zamiast "język zorientowany problemowo" lub "język ukierunkowany problemowo" pisać "język problemowy".

(Barbara Osuchowska. Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. Wydawnictwo PTWK, Warszawa 1988.)

Należy jeszcze również zwrócić uwagę, że podstawowe podręczniki do obiektów wydane w Polsce, jak trylogia "Analiza obiektowa", "Projektowanie obiektowe" i "Programowanie obiektowe" autorstwa tria P. Coad, A. Yourdon i J. Nicola konsekwentnie stosuje obiektowy jako odpowiednik object-oriented. Taki standard jest też akceptowany na jedynym w Polsce forum dyskusyjnym na temat obiektów - liście OBJECTS (pl.comp.objects na newsach).

Technika lub jak mówią niektórzy, technologia obiektowa przynosi z sobą mnóstwo wyrażeń angielskich, które trudno przetłumaczyć na polski. Staraniem uczestników wspomnianej listy dyskusyjnej powstał słowniczek angielsko-polski tych terminów. Jest on dostępny w postaci strony WWW pod adresemhttp://www.itc.pw.edu.pl/cpp.

<div align="right">Z poważaniem

Jakub Chabik

Administrator listy OBJECTS</div>


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200