Język wyraźnie odmieniony

Nowy Visual Basic 6.0 pozwala tworzyć aplikacje szybciej niż poprzednia wersja pakietu Microsoftu.

Nowy Visual Basic 6.0 pozwala tworzyć aplikacje szybciej niż poprzednia wersja pakietu Microsoftu.

Zmiany wprowadzone przez Microsoft spowodowały, że aplikacje Visual Basic 6.0 (VB) pisze się szybciej. Równocześnie udało się programistom Microsoftu ułatwić tworzenie interfejsu.

Szybciej tworzy, wolniej działa

W Visual Basic 6.0 Microsoft wprowadził istotne zmiany w języku programowania, m.in. nowe operacje na ciągach znaków. Wiele funkcji, znanych z wcześniejszej wersji, rozszerzono. Większość zmian wprowadzonych w języku ułatwia pisanie programów, ale równocześnie spowalnia działanie kodu. Niestety, rozszerzając język Microsoft nie wprowadził ułatwień do wywołania funkcji API Win32.

Programy zajmujące się przetwarzaniem tekstów działają szybciej, co wynika ze zmiany sposobu zarządzania łańcuchami znaków, który dotychczas był chyba najwolniejszym elementem VB.

Ułatwiono tworzenie programów rozproszonych. Przykładowo, CreateObject może tworzyć obiekt na konkretnej maszynie podłączonej do sieci (wykorzystywany jest protokół DCOM). Pojawiła się możliwość wywoływania metod czy właściwości obiektów COM za pośrednictwem polecenia wprowadzanego przez użytkownika podczas działania programu.

Dostęp do danych

Microsoft promuje swój standard dostępu do danych - ADO (ActiveX Data Object). Nową technologię wykorzystują wszystkie kreatory, które dotychczas tworzyły kod oparty na DAO (Data Access Object). Równocześnie wprowadzono narzędzia ułatwiające tworzenie powiązania z danymi, w tym edytor zapytań SQL, pozwalający szybko opracować konkretną komendę do ADO.

Większość połączeń między aplikacją a danymi tworzy się metodą przeciągania (np. do opracowania standardowego raportu wystarczy ruch myszą). W VB 6.0 wprowadzono kilka elementów interfejsu znanego dotychczas z Accessa, w tym formularze ciągłe. Są one tworzone przy użyciu specjalnych, określanych przez użytkownika, składników ActiveX, które za pośrednictwem ADO odczytują informacje z bazy.

Bardziej internetowy

VB 6.0 może tworzyć nowy typ elementów Web Class. W uproszczeniu, są to specjalne obiekty, które przetwarzają żądania ze strony serwera WWW na zdarzenia VB. Dzięki temu możliwe jest napisanie w VB 6.0 aplikacji dla Internet Information Server. VB 6.0 pozwala też tworzyć aplikacje wykorzystujące interfejs DHTML. Jednak aplikacje oparte na nim wymagają, by na komputerze klienta była zainstalowana biblioteka runtime VB. Natomiast aplikacje dla IIS działają na serwerze z dowolną przeglądarką Web.

Microsoft rozszerzył możliwość projektowania kontrolek i klas. Można tworzyć znacznie "odchudzonych" komponentów ActiveX, wymagających mniej zasobów - z atrybutami windowless i transparent. Kontrolki korzystają z innego modelu zarządzania wątkami niż w VB 5.0. Stosowany jest tzw. apartment-model, który m.in. pozwala elastycznie kontrolować różne wystąpienia tego samego obiektu ActiveX w różnych wątkach.

W VB 6.0 można tworzyć obiekty ADO dostarczające danych. Obiekty te mogą działać w środowisku serwera transakcyjnego (MTS). Co ciekawsze, można stworzyć taki obiekt, który będzie korzystał z transakcji tylko wtedy, gdy MTS będzie dostępny.

Uwaga przy instalacji

Microsoft dołączył do pakietu wiele nowych i uaktualnionych kontrolek. Pojawiły się nowe obiekty pozwalające wybrać datę i czas; wprowadzono także nowy typ listy kombi wyświetlający rysunki. Niestety, w tej wersji VB zawarte są również uaktualnione standardowe elementy dialogowe Windows (common controls). W efekcie instalacja VB 6.0 wprowadza znaczące zmiany w systemie operacyjnym.

Należy także uważać podczas przenoszenia projektu ze starszej wersji VB. Jeżeli nie zostaną uaktualnione odwołania do kontrolek, to wraz z aplikacją będą rozprowadzane dwa zestawy ActiveX o niemal tych samych funkcjach, co może spowodować błędne działanie aplikacji.

Microsoft znacznie rozbudował kreatora programów instalacyjnych. Oprócz tworzenia standardowych instalacji, może także tworzyć pliki CAB, które pozwalają na instalowanie programu za pośrednictwem Internetu lub intranetu.

Visual Basic 6.0 jest dostępny w trzech wersjach. Najtańsza - Learning - przeznaczona jest do nauki programowania (ale inaczej niż w wersji 5.0 zawiera większość kontrolek dostępu do danych). W wersji Professional dodatkowo zawarte są narzędzia do i pełne wsparcie dla ADO. Do wersji Enterprise dołączono część narzędzi z BackOffice.

<hr size=1 noshade>Produkt: Visual Basic 6.0

Producent: Microsoft

Cena: Standard/Learning (upgrade) 181 zł, Professional 1992 zł, Enterprise 4417 zł


TOP 200