Język obiektowy dla subiekta

Amerykańska sieć sklepów spożywczych Kash n' Karry Food Stores, o rocznym obrocie w wys. 1 mld USD, wyposażona została w system kontroli przepływu towarów, pracujący w oparciu o program napisany w języku C++.

Amerykańska sieć sklepów spożywczych Kash n' Karry Food Stores, o rocznym obrocie w wys. 1 mld USD, wyposażona została w system kontroli przepływu towarów, pracujący w oparciu o program napisany w języku C++. Dział informatyczny przygotowywał ten program przez 6 miesięcy. W okresie przechodzenia na język obiektowy koszty obsługi komputerowej wzrosły o 12%, przekraczając 6 mln USD. Część pracowników z działów komputerowej obsługi zapasów zniechęciła się i odeszła. Po kilku miesiącach sytuacja nagle się zmieniła. Personel przyzwyczaił się do pracy w języku obiektowym, a to wydatnie przyczyniło się do obniżenia kosztów kontroli przepływu towarów. Koszty wykorzystania oprogramowania spadły o dwie trzecie, koszty magazynowania o jedną trzecią.

Gartnet Group z Santa Clara zorganizowała konferencję na temat użycia języków obiektowych w sieciach handlowych i dystrybucyjnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele 175 dużych firm. Z sondażu przeprowadzonego w tej grupie wynika, że 47% firm podjęło w tym roku eksperymenty z wprowadzeniem języków obiektowych do kontroli operacji w poszczególnych sklepach, restauracjach lub zakładach usługowych. 20% firm prowadzi badania pilotażowe, 9% wprowadziło programy zorientowane obiektowo do codziennej pracy. Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że obecny rok jest przełomowy, i że w 1995 ponad połowa dużych sieci handlowych i usługowych opierać się będzie na programach zorientowanych obiektowo.


TOP 200