Język gestów

W trakcie szczególnej negocjacji, jaką jest ubieganie się o atrakcyjne miejsce pracy, bardzo ważnym elementem jest panowanie nad własną gestykulacją i umiejętne odczytywanie języka gestów swego interlokutora. Nie wystarczy sama znajomość problematyki zawodowej i doskonałe referencje, gdy zachowaniem, mimiką czy gestem wykażemy słabość charakteru, niepewność własnej wartości, czy też nadmierną agresję.

W trakcie szczególnej negocjacji, jaką jest ubieganie się o atrakcyjne miejsce pracy, bardzo ważnym elementem jest panowanie nad własną gestykulacją i umiejętne odczytywanie języka gestów swego interlokutora. Nie wystarczy sama znajomość problematyki zawodowej i doskonałe referencje, gdy zachowaniem, mimiką czy gestem wykażemy słabość charakteru, niepewność własnej wartości, czy też nadmierną agresję.

Mimika twarzy jest na ogół bardziej czytelna niż ruchy i gestykulacja za pomocą rąk i nóg. Trudniej też panować nad odruchami kończyn i mieć ich pełną samoświadomość. Oto przykłady różnych gestów rąk, które mają swoją symbolikę. Częste ich używanie jest bardzo symptomatyczne i powinno dawać wiele do myślenia - każdemu wnikliwemu obserwatorowi.

Wiele również zależy od nóg i myli się ten, kto sądzi, że uwaga ta dotyczy tylko kobiet. To fakt, że im ładniejsze nogi, tym są bardziej "gadatliwe". Każde jednak coś wyrażają. Jak wiele można nimi powiedzieć niech świadczą poniższe rysunki:

Potrzeba spojrzenia na własną gestykulację i odruchy jest czymś oczywistym nie tylko w szkołach aktorskich. Nie ma dziś nowoczesnej szkoły biznesu, której program nie zawierałby elementów treningu ruchu i gestu. Świadomość struktury własnego ciała i wyrażania nim pożądanych odczuć jest podstawą umiejętności komunikowania się na odpowiednio wysokim poziomie. To, co pokazaliśmy jest zaledwie wstępem do nauki "języka ciała", który wcale nie jest łatwiejszy niż wiele języków obcych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200