Jeżeli UNIX, to tylko z nami!

Jest to spółka joint-venture z udziałem kapitału francuskiego. Firma rozpoczęła działalność na polskim rynku w roku 1990 i obecnie zatrudnia 40 osób, w tym 28 inżynierów informatyków (elektroników).

Jest to spółka joint-venture z udziałem kapitału francuskiego. Firma rozpoczęła działalność na polskim rynku w roku 1990 i obecnie zatrudnia 40 osób, w tym 28 inżynierów informatyków (elektroników).

POLNET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL prowadzi działalność usługowy w dziedzinie profesjonalnego oprogramowania komputerowego na zlecenie klientów zachodnich, głównie francuskich. Zakres wykonywanych przez POLNET prac obejmuje zarówno wykonanie systemów „pod klucz", jak i ich fragmentów, a w szczególności następujące czynności:

- wszechstronna analiza zagadnień na poziomie aplikacyjnym, systemowym i sieciowym

- przygotowanie założeń tech-niczno-projektowych

- opracowanie oprogramowania

- przygotowanie zestawów testowych do odbioru technicznego projektu

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- udzielanie konsultacji i porad

- opracowanie niezależnych ekspertyz i opinii projektów

- prowadzenie kursów specjalistycznych.

POLNET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ściśle współpracuje z oddziałami we Francji: POLNET TECHNOLOGIES FRANCE, UNINET i SOFT CONCEPT. Projekty wykonywane są przez grupę specjalistów polskich i francuskich, którzy specjalizują się w:

- systemie operacyjnym UNK (ATT, BSD i ENLX) na poziomie: jądra (kernel), drivers, administracji i konfiguracji, oprogramowania systemowego oraz oprogramowania użytkownika

- integracji DOS z UNIX

- programach narzędziowych w środowisku UNK (make, shell, sccs, awk, lex, curses)

- programowaniu systemowym i aplikacyjnym (język C, Pascal, COBOL i assembtery - Intel, Motorola, NEC)

- bazach danych: ORACLE, IN-FORMK, EMPRESS i UNIFY

- programowaniu sieciowym

- normach OSI

- przenoszeniu oprogramowania na Systemy Otwarte.

Ostatnie prace w POLNET TECHNOLOGIES INERNATINAL obejmowały w szczególności:

- opracowanie drivera dysków optycznych do napędu SONY SMO-S501

- opracowanie interfejsu do sieci ETHERNET dla systemu CFT (Cross File Transfer). CFT jest produktem firmy REDITRANS i przeznaczony jest do przesyłania zbiorów pomiędzy różnymi komputerami podłączonymi do różnych sieci

- oprogramowanie bibliotek do tworzenia i utrzymywania baz danych z wykorzystaniem metody B-Tree

- pomiar sprawności transferu informacji dla różnych metod przesyłania w różnych systemach.

Jako jedno z pierwszych rozwiązań w firmie wprowadzono polo-nizację systemu UNK, co pozwala na implementację polskich liter alfabetu, nazwy miesięcy, dni tygodnia oraz polskiego sposobu zapisu dary itp.

We wszystkich projektach zarówno zleconych przez partnerów zagranicznych, jak i wykonywanych na rynek polski, a także-w pracach wewnętrznych, stosowane są nowoczesne metody analizy (SADT) oraz planifikacji i wyceny (Super Project Expert).

Wszystkie stosowane w nich rozwiązania pod względem metod, używanego nazewnictwa czy postaci zewnętrznej odpowiadają normie ISO. Rozwiązania merytoryczne są zgodne ze standardem X/OPEN.

Oprócz opracowania systemów POLNET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL zajmuje się również działalnością edukacyjno-promo-cyjną w dziedzinie systemów otwartych. Jest jednym z członków inicjatorów powołania Polskiej Grupy Użytkowników UNK. Celem istnienia tej grupy jest:

- wymiana informacji dotyczących systemu UNK

- rozprowadzenie oprogramo-

wania i dokumentacji w zakresie dopuszczalnym przez licencje

- doradztwo w sprawie sprzętu i oprogramowania związanego z systemem UNK

- upowszechnianie systemu UNK

- opiniowanie i wnioskowanie polskich norm i standardów związanych z systemem UNK.

W celu przeszkolenia obecnych i przyszłych użytkowników systemu przygotowano cykl kursów dla różnych grup (operatorów, programistów, administratorów) i o różnym czasie trwania (kurs wprowadzający, rozszerzający). Kursy te przeznaczone są zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i dla użytkowników zewnętrznych.

POLNET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL zajmuje się również techniką automatycznej identyfikacji (kody kreskowe). Działalność ta obejmuje konstrukcje nowych urządzeń (dekodery, terminale, drukarki) oraz pełną automatyzację wybranych procesów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200