JetEye - niewidzialna łączność

Urządzenia do transmisji danych w paśmie podczerwieni.

Urządzenia do transmisji danych w paśmie podczerwieni.

Wraz ze wzrostem liczby pojawia się problem synchronizacji danych ze stacjonarnymi komputerami PC oraz potrzeba możliwości łatwego podłączania sprzętu do drukarek. Dotychczas znaleziono dwa rozwiązania: jednym jest korzystanie z sieciowych dostępnych na kartach PC Card, a drugim, znacznie wygodniejszym coraz powszechniej wykorzystywanym i nie wymagającym uciążliwego używania specjalnych kabli, jest bezprzewodowa transmisja danych w paśmie podczerwieni.

Na polskim rynku pojawiły się dwa urządzenia, umożliwiające nawiązanie bezprzewodowej łączności, przeznaczone dla użytkowników notebooków, które nie są standardowo wyposażone w interfejs IrDA. JetEye PC pozwala na komunikację między komputerem przenośnym a stacjonarnym PC, natomiast JetEye Printer w ten sam sposób umożliwia podłączenie notebooka do drukarki. Oba urządzenia są zgodne ze standardem portów na podczerwień IrDA, w jakie wyposażana jest większość typowych komputerów przenośnych.

JetEye PC jest podłączany do komputera PC za pomocą typowego interfejsu szeregowego RS232. Aby uruchomić JetEye Printer, urządzenie należy przyłączyć do portu równoległego drukarki oraz dostarczonego w zestawie zasilacza. Jest ono także wyposażone w dodatkowe gniazdo umożliwiające podłączenie komputera PC do drukarki zwykłym złączem równoległym. Windows 95 automatycznie wykrywa nowy sprzęt, a użytkownicy starszej wersji systemu otrzymują zestaw specjalnych sterowników. W efekcie, po uaktualnieniu systemu, pojawia się dodatkowy wskaźnik na pasku zadań systemu Windows 95, informujący o stanie pracy urządzenia (nawiązaniu/zerwaniu komunikacji). Natomiast w panelu sterowania systemu operacyjnego pojawia się specjalna ikona odpowiadająca za obsługę połączeń bezprzewodowych.

Transmisja danych w paśmie podczerwieni wymaga skierowania odpowiednich końcówek JetEye, służących zarówno jako odbiornik, jak i nadajnik w stronę wbudowanego w notebook urządzenia typu IrDA. Przy korzystaniu z JetEye PC Windows 95 postrzega transmisję danych, jak gdyby odbywała się ona za pomocą bezpośredniego połączenia kablem dwóch komputerów. Wydruk dokumentu przy użyciu JetEye Printer nie różni się niczym od realizacji zwykłego zadania drukowania. Komunikacja w paśmie podczerwieni między notebookiem a oboma urządzeniami działa na odległość ok. 1 m., oferując maksymalną przepustowość 115 Kb/s. W razie pojawienia się problemów oprogramowanie zapewnia także automatyczne zmniejszenie prędkości transmisji. W przypadku zerwania połączenia interfejs systemu komunikacji Windows 95 powiadamia użytkownika za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz odpowiedniego menu. Zerwanie komunikacji podczas wykonywania wydruków nie powoduje utraty danych, a jedynie przerwanie drukowania. W momencie ponownego nawiązania łączności realizacja zadania jest kontynuowana.

Urządzenia typu JetEye przeznaczone są dla użytkowników komputerów przenośnych, którzy chcą łatwo przenosić dane między notebookiem a stacjonarnym komputerem PC lub notebookiem i drukarką. Zainteresowani rozwiązaniem powinni zdawać sobie jednak sprawę, iż - mimo że komunikacja jest zupełnie niedostrzegalna - między nadajnikiem a odbiornikiem nie mogą znajdować się przeszkody. Ze względu na niewielkie rozmiary JetEye rozwiązania te można polecić jedynie osobom, które utrzymują na biurku porządek.

****

JetEye PC (ESI-9680) i JetEye Printer (ESI-9580)

to urządzenia do bezprzewodowej komunikacji w paśmie podczerwieni między komputerami przenośnymi a stacjonarnymi lub drukarkami.

Producent: Extended Systems

Wymagania sprzętowe: komputer min. 386, 4 MB RAM, Windows 3.x, 95, interfejs szeregowy RS232.

Dystrybucja: Polcentrix Polska, 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, tel. (22) 43 41 99, tel/fax: 47 00 82

Cena: JetEye PC - 494 zł

JetEye Printer - 610 zł


TOP 200