Jeszcze raz o SMS

SMS, nowy system zarządzania sieciami, dysponuje ciekawymi rozwiązaniami inwentaryzacji zasobów sieciowych, instalacji programów i sprawdzonym przez beta-testerów systemem bezpieczeństwa w razie awarii.

SMS, nowy system zarządzania sieciami, dysponuje ciekawymi rozwiązaniami inwentaryzacji zasobów sieciowych, instalacji programów i sprawdzonym przez beta-testerów systemem bezpieczeństwa w razie awarii.

Sieci i aplikacje klient/serwer są we współczesnej Ameryce chlebem powszednim. Szybszy i łatwiejszy dostęp do danych, powszechność wielu konkurencyjnych pakietów zrewolucjonizowało rynek. Obecnie szuka się rozwiązań nie tyle szybszych i łatwiejszych w obsłudze, co dostępnych w każdym miejscu i o każdej porze. Jednym z takich rozwiązań jest serwer SMS (Systems Management Server) autorstwa Microsoftu, noszący również imię Hermes. O szczegółach jego wprowadzenia na rynek pisaliśmy w Computerworld nr 42 z 14 listopada 1994 r. Dzisiaj nieco więcej o szczegółach technicznych.

W momencie gdy takie firmy, jak Sun, IBM i HP wyposażają sieci w niezbędny hardware, na poziomie Sieciowego Systemu Operacyjnego (NOS) rywalizują ze sobą przede wszystkim Novell i Microsoft. Żaden bowiem, nawet najlepszej klasy sprzęt, nie będzie działał poprawnie bez odpowiedniego oprogramowania. Do niego należy zaliczyć m.in. technologie autorstwa nie tylko producenta SMS, ale także Intela, Frye Computer Systems, Saber Software i Symanteca.

SMS zawiera w sobie to wszystko, co realizowały do tej pory konkurencyjne pakiety, opierając się na podstawowej dla tego typu produktów zasadzie, czyli na funkcjonalności.

Hermes bowiem jest nie tylko solidną platformą systemową, ale stanowi również rozszerzenie dla innych narzędzi sieciowych. Microsoft zdecydował się na stworzenie systemu, który będzie wykorzystywał dostępne już programy w dziedzinie obsługi sieci, a także inne istniejące platformy sieciowe.

"SMS został pomyślany jako otwarte środowisko współpracujące z dowolną liczbą pecetów" - mówi odpowiedzialny za SMS dyrektor Microsoftu Richard Barth. "Nie dość, że Hermes integruje aplikacje innych producentów w jednej platformie, to jeszcze daje użytkownikowi możliwość sterowania podległymi mu jednostkami z jednego panelu, ochronę antywirusową i dostęp do wszystkich zasobów dowolnej sieci z dowolnego terminala".

Hermes uruchamiany jest jako nakładka na Windows NT i używa SQL Server for Windows (wersja 4.21 albo późniejsza). Standardowe zapytania stosowane w języku SQL są zrozumiałe dla SMS, tak że niezależni producenci oprogramowania mogą używać technologii Microsoftu do opracowywania swoich, rodzimych systemów zarządzania siecią. Jest to jedna z podstawowych zalet Hermesa. By w pełni wykorzystać jego możliwości zaleca się instalację systemu na PC z procesorem 486 i zegarem 66 MHz, 28 MB RAM, 100 MB HDD (najlepiej 500 MB) i podłączoną do sieci stacją CD-ROM. Warto podkreślić, że koszt tego rozwiązania jest znacznie niższy niż platformy unixowej w podobnej konfiguracji sprzętowej. Hermes obsługuje większość znanych środowisk operacyjnych, a w tym: VMS (Digital), AIX (IBM), HP-UX (HP), SunOS i Solaris (oba Sun), Ultrix (Digital) i OSF/1 (OSF).

Na poziomie systemu sieciowego SMS obsługuje również NetWare 3.11, Windows NT Server, LAN Manager 2.1 i LAN Server 2.1. Przewidywana jest także obsługa Digital Pathworks i Vines autorstwa Banyan Systems. Tym, co wyróżnia SMS wśród innych platform jest jego hierarchiczna struktura Hermes zawiera trzy poziomy zarządzania. Pierwszy dwa automatycznie zbierają informacje o równych i podległych sobie w strukturze jednostkach. Administratorzy na tych dwóch poziomach mogą wykonywać wszystkie operacje w zakresie praktycznie nieograniczonym.

Najniżej w hierarchii stoi poziom odpowiedzialny za przesyłanie zebranych informacji do głównego ośrodka. Nie posiada on jednak zdolności do magazynowania danych i musi być obsługiwany przez stojący wyżej w strukturze ośrodek. Na każdym poziomie wymagany jest komputer z Windows NT i SMS. W przypadku, gdy sieć jest bardzo mała lub nie dysponuje połączeniem WAN, system nie koniecznie musi być instalowany na jednym komputerze. SMS i SQL Server mogą być uruchamiane na oddzielnych maszynach.

Powiązania między odległymi punktami są realizowane za pomocą protokołów sieci rozległych WAN: synchronicznego, IPS/SPX, ISDN, SNA, TCP/IP i X.25. W przypadku awarii sieci SMS zachowuje dane do momentu naprawy połączenia. Hermes nie wymaga od użytkowników przejścia na Windows NT. Komputer działający pod NetWare łączy się bezpośrednio ze swoim macierzystym serwerem nie mając bezpośrednio kontaktu z zainstalowanym pod Windows NT SMS. Nie jest to, jak widać, standardowe podejście

w przypadku innych tego typu platform. Hermes używa dwóch standardów zarządzania: SNMP i DMI (Desktop Management Interfejs). Pierwszy z nich sprawia, że Hermes jest kompatybilny z platformami innych producentów. Do tej pory wymienia się trzech: IBM, Digitala i HP.

Dodatkowo Microsoft opracował kod konwertujący zapytania SMS API na język API poszczególnych producentów. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość współpracy międzyśrodowiskowej. Ponadto administrator sieci może za pomocą Hermesa uzyskać informacje na temat dowolnego, wykorzystywanego w sieci systemu bądź platformy. Natomiast DMI steruje tworzeniem plików informacji (MIF) o poszczególnych jednostkach podłączonych do sieci. Pliki złożone są w bazie SQL i mogą być wykorzystane przez każdego z użytkowników.

Hermes jest pierwszym produktem Microsoftu, w którym wykorzystano interfejs DMI. Stanie się on również częścią Windows 95, tak jak występująca w SMS technologia Plug and Play. Pozwoli to nabywcom tego pakietu zaoszczędzić sporo czasu i nakładu pracy. Jak większość dotychczasowych produktów Microsoftu, tak i SMS używa automatycznych procedur podłączenia kolejnych komponentów, zarówno sprzętowych, jak i programowych. Kupując pakiet nabywca otrzymuje bazę danych BSA (Business Software Association), zawierającą opisy ponad 2 tys. aplikacji. Jak twierdzi beta-tester Hermesa z Texas Instruments, Darren Kammer, może to okazać się niezbędne w przypadku poszukiwania odpowiedniego dla wykonywanej pracy narzędzia.

Za pomocą SMS można również przesyłać żądane pliki do dowolnego komputera w sieci, podając przy tym dowolne warunki dystrybucji. Proces ten jest inicjowany przez administratora Hermesa, który najpierw tworzy "przesyłkę", zawierającą dane i informację potrzebną do jej zainstalowania na wybranym węźle, a następnie "zadanie" wysyłki pliku. Dalej SMS sam pakuje i rozpakowuje dane, a także sprawdza poprawność transmisji i kontroluje połączenie WAN.

W momencie, gdy serwer SMS odbierze "przesyłkę" z głównego poziomu, transmituje ją do wcześniej ustalonego serwera, np. NetWare, z informacją do kogo plik jest skierowany. Gdy zamawiający dane użytkownik zaloguje się w swoim komputerze, otrzymuje "przesyłkę" już ze swojego serwera. Odpowiedzialnym za tę procedurę jest program SMS Package Command Manager.

Nad całością operacji czuwa SMS Network Monitor, kontrolujący ruch między węzłami. Również każda ze stacji roboczych SMS reguluje przepływ danych na poziomie węzła i eliminuje problemy występujące w podległych jej komputerach. Wymaga to jendak załadowania do każdego z komputerów w sieciach 6 KB TSR-a. SMS ma kłopoty jedynie z Macintoshami, które nie logują się. Użytkownik sam musi wprowadzić ikonę platformy do Startupu, by system zadziałał właściwie. Bezkonfliktowo transmisja danych przebiega jedynie w środowiskach MS-DOS i Windows.

Najważniejsza dla wielu pozostanie jednak akceptacja nowego systemu przez konkurencyjne firmy. Blisko trzy czwarte amerykańskich koncernów softwarowych jest czynnie zainteresowanych nową platformą.

Compaq zdecydował się na integrację sprzętową oprogramowania SMS Insight Manager; Arcada Software zajmuje się backupem, a Tivoli Systems przystosowuje swoją Enterprise Console do pracy z Hermesem.

Warto też pamiętać, że SMS jest rozszerzalny na wiele różnych sposobów włączając w to dostęp i możliwość rozbudowy słownika danych SQL, używanie skryptów Microsoft Visual Test, które mogą wykonać dowolną funkcję na odległym komputerze oraz we wspomaganie zgodnych z DMI procedur służących do śledzenia pracy urządzeń i aplikacji (agentów).

Mimo to pytanie o sukces platformy Microsoftu jest ciągle aktualne. Producent Hermesa ma dobry punkt wyjścia do zdobycia wiodącej pozycji na rynku systemów zarządzania sieciami. Beta-testerzy jednomyślnie chwalą różnorodność i liczbę funkcji nowego systemu. Również takie zalety jak współpraca, DMI, SNMP i otwarta architektura Hermesa na pewno nie umkną uwadze nabywców. Powodzenie SMS będzie jednak w dużym stopniu zależało od tego czy Microsoft zdoła udowodnić użytkownikom, że powstała platforma jest w stanie obsłużyć większość znanych środowisk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200