Jeszcze raz IDEA CONTACT

W CW nr 29 z dnia 27.07 br. w rubryce "Listy do redakcji" zamieszczony został fragment mojego listu dot. programu "Księga przychodów i rozchodów" wersja 2.0, rozprowadzanego przez firmę IDEA CONTACT z Kalisza. W dopisku Redakcja zwróciła się do ww. firmy o przedstawienie programu do oceny.

W CW nr 29 z dnia 27.07 br. w rubryce "Listy do redakcji" zamieszczony został fragment mojego listu dot. programu "Księga przychodów i rozchodów" wersja 2.0, rozprowadzanego przez firmę IDEA CONTACT z Kalisza. W dopisku Redakcja zwróciła się do ww. firmy o przedstawienie programu do oceny.

Odpowiedzi firmy nie było, a przynajmniej nie była publikowana. Ukazała się natomiast w nr. 31 z dnia 24.08 br. "polemika" z moją oceną programu, a właściwie z oceną firmy IDEA CONTACT, podpisana przez p. Michała Michalskiego. Osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że głosem p. Michalskiego przemówiła firma IDEA CONTACT, o czym przekonuje mnie zawarta w liście kryptoreklama kolejnych, rzekomo już dobrych wersji programu. Najistotniejszym zaś stwierdzeniem w tym liście było to, że opisana przeze mnie wersja (2.0) programu nie jest p. Michalskiemu znana. Nie dziwi mnie to, gdyż to żaden zaszczyt przyznać się do jego autorstwa.

Być może cała sprawa nie jest warta miejsca na łamach Waszego tygodnika, ale skoro została wywołana, to powinna być zakończona. Myślę, że dobrze byłoby poinformować Czytelników czy IDEA CONTACT, imiennie wezwana do tablicy przedstawiła swój program do oceny Redakcji. [...]

Nie ukrywam, że powodem, który skłonił mnie do napisania tego listu, była podjęta na nowo akcja reklamowa "tanich programów" firmy IDEA CONTACT, tym razem na łamach PC Kuriera.

Jeżeli ktoś straci np. 5 mln na oprogramowanie, które okaże się wadliwe, to będzie dochodził swoich praw w stosunku do autora lub dystrybutora nawet na drodze sądowej. Ale jeśli tysiąc osób zostanie naciągniętych na sumę 100 czy 200 tys. zł, to żadna z nich nie podejmie działań prawnych, gdyż to się po prostu nie opłaca. Na przykładzie programu "Księga..." wersja 2.0 twierdzę, że firma IDEA CONTACT taki właśnie mechanizm oszustwa stosuje.

Paweł Bruź

Al. Kard. Wyszyńskiego 69 m. 33

94-047 Łódź

P.S. W Łodzi w sieci sklepów "Datex" program "Księga przychodów i rozchodów" wersja 2.0 sprzedawany jest w cenie 300 tys. zł.

Od redakcji: Jak dotąd (1.XII.1992 r.) firma IDEA CONTACT nie nadesłała nam kopii swojego programu.


TOP 200