Jeszcze bliżej biznesu: premiera IFS Applications 9

Jak ujarzmić falę zmian niesioną przez technologie informacyjne? Odpowiedź na to pytane podał szwedzki dostawca aplikacji biznesowych podczas IFS World Conference 2015.

Premierze pakietu IFS Applications 9 przyświecało założenie, że prawdziwa zwinność biznesu jest efektem elastyczności w kapitalizowaniu zmian oraz bycia bliżej swojego biznesu. Co to oznacza?

Hasło „True business agility” („Prawdziwa zwinność biznesu”) było myślą przewodnią zorganizowanej w Bostonie konferencji IFS. Towarzyszącą projektowaniu dziewiątego IFS Applications wizją celu było przygotowanie zestawu narzędzi, które pomogą organizacjom skutecznie zarządzać krytycznymi procesami biznesowymi i podjąć wyzwania stawiane przez rynek.

Wizja celu i fundamenty sukcesu

Jeżeli chcesz ujarzmić falę powodowanych przez IT zmian, potrzebujesz zwinnego zespołu oraz wdrożonych zwinnych systemów, gotowych, by pracować jak szalone. Inaczej ta sama fala wstrząśnie twoją łodzią, a wyniesie konkurentów” – podkreślał Alastair Sorbie, CEO IFS, otwierając konferencję.

Nowoczesne technologie informacyjne coraz głębiej wnikają w życie konsumentów i w strukturę przedsiębiorstw. Zmiany zaczynają być odczuwalne także przez organizacje wywodzące się z branż dotąd mniej podatnych na nowinki technologiczne. Przykład? Sektor paliwowy i wydobywczy. Wyzwaniem dla firm z sektora są spadki cen ropy, rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii, a także rozwój technologii przechowywania tzw. „zielonej” energii. Branże produkcyjne będą musiały mierzyć się z presją technologii opartych na grafenie. Dla wszystkich organizacji wyzwaniem staje się osiągnięcie potencjału pozwalającego na jak najszybsze reagowanie na coraz bardziej zmienne potrzeby klientów. Biznes potrzebuje technologii umożliwiających zwinne i elastyczne reagowanie na dynamiczne zmiany na rynku, uwzględniające także specyfikę i kontekst działania przedsiębiorstwa.

Naprzeciw obawom biznesu

Pakiet IFS Applications 9 wprowadził moduł IFS Lobby, będący podstawowym interfejsem oraz zwornikiem dla innych modułów wdrożonych w ramach platformy. IFS Lobby umożliwia skupienie w jednym miejscu najważniejszych procesów i zadań, za jakie odpowiedzialny jest jego użytkownik. Informacje mogą zostać dostosowanie do wymagań branży, potrzeb użytkownika czy specyfiki procesów firmy.

Prosty dostęp do kluczowych informacji pozwala zawczasu wychwycić niepokojące sygnały czy zagrożone terminy realizacji zadań. Nowością dziewiątego IFS Applications jest wzorowany na sieciach społecznościowych moduł IFS Streams, który umożliwia ustawianie powiadomień typu push. Tego rodzaju subskrypcje mogą zostać ustawione dla poszczególnych procesów biznesowych, np. w celu bieżącej kontroli najbardziej krytycznych spośród nich. Nowy pakiet aplikacji biznesowych IFS zawiera ponad 500 poprawek i usprawnień procesów biznesowych skierowanych do sektorów: produkcji, wydobycia, usług, logistyki, branż obronnej i kosmiczne oraz wielu innych korzystających z rozwiązań szwedzkiego dostawcy. To wsparcie dla przetwarzania danych in-memory, które umożliwia wydajny i prosty wgląd w dane znajdujące się w firmowym zasobie, w tym z powodu lobby.

Konfiguracja, nie customizacja

Daleko posunięte zmiany widoczne są po stronie architektury i logiki działania platformy IFS Applications 9. Szczególnie ciekawa jest możliwość definiowania własnych procesów biznesowych i wyglądu aplikacji bez konieczności zmian w jej kodzie. IFS Applications 9 wyposażone zostało w ponad 40 predefiniowanych lobbies, wspierających najczęściej spotykane role biznesowe. Z perspektywy użytkowników końcowych aplikacji oznacza to, że mogą wybrać któryś z modeli, dostosować go do swoich potrzeb, bądź stworzyć własne lobby. Aplikacje IFS umożliwiają wieloplatformowy dostęp do danych, w tym za pośrednictwem takich urządzeń, jak tablety czy inteligentne zegarki.

Jeszcze bliżej biznesu: premiera IFS Applications 9

Możliwe do przygotowania za pomocą kreatora procesy, widżety czy wykresy mogą pobierać i prezentować dane z wszystkich spiętych z systemem aplikacji, określając ich specyficzny zakres bądź parametry, po których spełnieniu wyświetlone zostanie powiadomienie na pulpicie lobby użytkownika. Notyfikacje dostosowane są do urządzenia, z którego obecnie korzysta użytkownik.

Dla menedżerów IT nowa, warstwowa architektura platformy IFS oznacza łatwiejszą niż dotychczas integrację z firmowym środowiskiem IT. Wraz z modułem lobby to praktyczna realizacja koncepcji możliwie jak najdalej posuniętego zastępowania procesu customizacji możliwościami konfiguracji zaszytymi w systemie.

Z uwagi na dużą liczbę wystandaryzowanych funkcji i możliwości konfiguracji zredukowano zakres prac związanych z wprowadzaniem modyfikacji w kodzie aplikacji. „Konfiguracja ponad customizację. Dlaczego? Ponieważ konfiguracja przetrwa aktualizacje” – podkreśla Dan Matthews, CTO IFS. Customizacja rodzi trudności przy aktualizacjach systemu. Konfiguracja daje natomiast możliwość, „aby rozszerzyć, dostosować i zmienić urządzenie użytkownika, jak również model danych czy logikę aplikacji IFS” – mówi Matthews. „W pakiecie IFS Applications 9 złamaliśmy kod aplikacji na odrębne, przejrzyste warstwy. Na dole znajduje się podstawowy, dostarczany przez nas produkt. Na nim rozszerzenia i lokalizacje, a na wierzchu wszelkie wdrażane przez klientów customizacje”.

Analiza procesów integracji nowego pakietu IFS u tzw. „early adopters” wskazuje, że efektem zastosowania architektury warstwowej jest wzrost wydajności i krótszy czas wdrażania. Nowa architektura aplikacji biznesowych IFS to 85% mniej customizacji, o 2/3 krótszy czas ich wdrażania i o 40% mniej kodu. Mniej ingerencji w kodzie to wydajniejszy i prostszy w integracji system, niższe koszty przy integracji czy lokalizacji aplikacji, a także wsparcie dla wdrożeń realizowanych w modelu chmurowym.

Pakiet IFS Applications 9 będzie dostępny w chmurze obliczeniowej, począwszy od modelu PaaS aż po w pełni zarządzaną po stronie dostawcy usługę IFS Managed Cloud na platformie Microsoft Azure.

Gotowi na Internet Rzeczy i rozszerzoną rzeczywistość

Technologie informacyjne wprowadzają nowe, biznesowe zastosowania do przedmiotów, które niegdyś nie miały nic wspólnego z IT. Dział R&D IFS pracuje m.in. nad sposobami powiązania urządzeń w rodzaju inteligentnych zegarków czy okularów z aplikacjami biznesowymi w celu zwiększenia produktywności swoich klientów. Efektami prac i analiz IFS Labs są np. powiadomienia i wgląd w IFS Lobby z poziomu inteligentnych zegarków, czy też zaimplementowana w aplikacjach możliwość posługiwania się komendami głosowymi. Jakie jeszcze zastosowania biznesowe mogą kryć się w postrzeganym za elektronikę konsumencką sprzęcie?

Przykładowo, inteligentne okulary „uwalniają” ręce pracownika, a zainstalowana w nich kamera może przekazać bezpośredni obraz na żywo wprost do nadzorującego dany proces inżyniera. Urządzenie pozwala wyświetlać dane kontekstowo, np. w zależności od punktu, na który patrzy ich użytkownik. Łatwo wyobrazić sobie wsparcie, jakie rozwiązanie zapewni w pracy magazyniera czy pracującego w terenie specjalisty.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200