Jesteśmy otwarci

Na konferencji TechEd w Atlancie Microsoft udostępnił drugą wersję beta .NET Framework.

Na konferencji TechEd w Atlancie Microsoft udostępnił drugą wersję beta .NET .

Bill Gates po raz kolejny podkreślał, że w odróżnieniu od bazujących na Javie propozycji Sun Microsystems, programiści związani z platformą Microsoft .NET nie muszą tworzyć w jednym języku, lecz mogą wybrać ten, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. Udostępniona w Atlancie druga wersja beta .NET Framework zawiera wsparcie Fortranu i języka generowania raportów, znanego np. z AS/400 (RPG - Report Program Generation). Tym samym liczba języków działających na platformie .NET przekroczyła 20.

Platforma i usługi

W pełni funkcjonalne wersje zestawu narzędziowego Visual Studio.NET oraz .NET Framework, obsługującej języki C# i Visual Basic.NET, będą dostępne w grudniu br. Jak informowaliśmy przed tygodniem, z Visual Studio wyłączono Visual Fox Pro. W lipcu br. język ten będzie dostępny oddzielnie. W drugiej połowie roku powinny zostać udostępnione ramy aplikacyjne .NET Compact Framework w wersji beta, służące do opracowywania aplikacji i usług dla urządzeń przenośnych, m.in. PDA.

Wiele elementów platformy .NET jest oferowanych w postaci oddzielnych pakietów SDK (Software Development Kit). Microsoft udostępnił ostateczną wersję SOAP Toolkit, która pozwala w Visual Basicu lub Visual C++ tworzyć usługi Web, komunikujące się za pośrednictwem protokołu SOAP. W ofercie firmy pojawił się także pakiet UDDI SDK (UDDI to propozycja organizacji Web Services, popierana m.in. przez Microsoft). Platforma .NET będzie zawierać tylko mechanizmy ułatwiające korzystanie z tych usług. W .NET 2 wbudowano specjalne moduły, ułatwiające korzystanie z nowej usługi Hailstorm oraz serwisu autoryzacyjnego Passport.

Serwery, serwery

Wśród nowych technologii serwerowych na uwagę zasługują przede wszystkim: SQL Server, MSMQ i Mobile Information 2001 Server.

MS Message Queuing 3.0 pozwoli zintegrować komunikaty, związane z wywoływaniem usług Web, z istniejącymi "starymi" aplikacjami, korzystającymi z kolejki komunikatów. Niewykluczone że będą dostępne moduły ułatwiające translację komunikatów MSMQ na wywołania SOAP (i odwrotnie).

Pod kryptonimem Yukon kryje się kolejna edycja SQL Servera. XML będzie formatem zapisu niektórych informacji (obecnie jest formatem, na który przetwarzane są dane z postaci relacyjnej). Yukon ma używać Common Language Runtime (CLR - wspólną postać kodu wykonywalnego dla wielu języków programowania), dzięki czemu zawarty w bazie kod logiki aplikacji będzie można pisać w dowolnym języku .NET.

Mobile Information 2001 Server umożliwi użytkownikom urządzeń przenośnych dostęp do sieci korporacyjnych: aplikacji, poczty, terminarzy itd. Oprogramowanie jest oferowane w dwóch wersjach: korporacyjnej i operatorskiej. Pierwsza jest przeznaczona do pracy jako bramka w firmie, druga - do świadczenia usług zdalnego dostępu przez operatorów. Microsoft udostępnił drugą wersję beta środowiska programistycznego - Mobile Internet Toolkit. Służy ona do tworzenia aplikacji Web dla ponad 20 różnych urządzeń przenośnych, obsługujących m.in. WML (WAP), cHTML (iMode) czy HTML (np. Pocket PC).

W III kwartale br. w sprzedaży znajdzie się Content Management Server 2001, powstały w wyniku przejęcia przez Microsoft firmy NCompass Labs. Serwer ma umożliwić scentralizowane zarządzanie rozbudowanymi, wielo- języcznymi serwisami internetowymi, udostępniającymi np. różne wersje tych samych dokumentów, przeznaczonych dla różnych urządzeń klienckich.

Znowu nowa nazwa Windows

Bill Gates podał nazwę grupy serwerowych systemów operacyjnych, które mają zastąpić Windows 2000, znanych dotychczas jako Whistler Server. Wszystkie serwery będą oferowane pod wspólną nazwą Windows .NET Server. Założyciel i "główny architekt" Microsoftu nie sprecyzował, jakich wersji systemów należy się spodziewać oraz ile procesorów i jakie platformy będą obsługiwać. Pierwsze Windows .NET Server trafią na rynek na początku 2002 r.

Windows .NET Server będą zawierać, co zrozumiałe, pełne wsparcie platformy .NET i - jak podkreśla Bill Gates - mają oferować podstawowe funkcje serwera aplikacyjnego. Szeroko reklamowano przyszłą integrację internetowych usług autoryzacyjnych Passport z Active Directory, dzięki czemu ziści się idea pojedynczego logowania w sieciach korporacyjnych i serwisach internetowych.

Wiara w sieć

Należy podkreślić, że .NET jest technologią, która nadal znajduje się w fazie beta, zmienia się i może zawierać błędy (mimo że beta 1 była dosyć stabilna). Nie przeszkadza to jednak wielu firmom już dziś rozwijać aplikacje wykorzystujące tę technologię. Toteż wielu programistów jest przekonanych, iż .NET odniesie sukces.

Tradycyjnie konferencja TechEd była okazją do prezentacji oferty firm wspierających technologię Microsoftu. Przedstawiciel Compuware, producenta narzędzi Numega służących do zaawansowanego profilowania i śledzenia aplikacji, zadeklarował, że nowe narzędzia EcoSystem i Numega będą obsługiwały serwery .NET, a także pozwolą na analizę aplikacji wykorzystujących CLR.

Accenture, dawniej Andersen Consulting, pracuje nad rozwiązaniem dla przedsiębiorstw rozpoczynających pracę z .NET. W zestawie klient otrzyma: gotowe ramy aplikacyjne, narzędzia pozwalające programistom szybko zapoznać się z nowym środowiskiem, a także moduły treningowe.


TOP 200