Jest ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która reguluje m.in. zasady wydawania i używania kart płatniczych oraz definiuje zasady funkcjonowania instytucji pieniądza elektronicznego. Oprócz banków, elektroniczne instrumenty płatnicze będą mogły wydawać instytucje finansowe dysponujące kapitałem własnym w wysokości co najmniej 1 mln euro. Ich działalność będzie kontrolowana przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Sejm uchwalił ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Reguluje ona m.in. zasady wydawania i używania kart płatniczych, prawa i obowiązki stron zawierających umowy z wykorzystaniem elektronicznych płatności oraz definiuje zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji pieniądza elektronicznego. Posiadacz karty płatniczej, jeśli umowa nie przewiduje inaczej, będzie odpowiedzialny do wysokości 150 euro za transakcje przeprowadzone od chwili utraty karty do czasu zgłoszenia tego faktu.

Ustawa rozstrzyga ostatecznie kwestię, kto może być wydawcą elektronicznych instrumentów płatniczych. Projekt zakładał, iż takie prawo będą wciąż miały jedynie banki. Ostatecznie karty płatnicze będą mogły wydawać także inne instytucje finansowe, których kapitał własny wynosi co najmniej 1 mln euro. Ich działalność będzie podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego. Ustawa wejdzie w życie za 12 miesiecy.