Jest standard 802.11e

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) zatwierdził ostateczną specyfikację standardu 802.11e uzupełniającego bezprzewodowe sieci Wi-Fi o funkcję QoS (Quality of Service).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) zatwierdził ostateczną specyfikację standardu 802.11e uzupełniającego bezprzewodowe sieci Wi-Fi o funkcję QoS (Quality of Service).

Standard wprowadza mechanizmy ułatwiające przesyłanie danych strumieniowych (wideo i dźwięku) w sieciach bezprzewodowych przy względnie wysokiej jakości przekazu. Dotychczasowe specyfikacje Wi-Fi były pozbawione funkcji umożliwiających kontrolowanie transmisji danych czułych na ewentualne opóźnienia. Na rynku dostępne były jedynie firmowe systemy niegwarantujące zgodności między urządzeniami i oprogramowaniem pochodzącymi od różnych producentów.

IEEE 802.11e definiuje cztery podstawowe kategorie danych: głosowe, wideo, uprzywilejowane i przesyłane w tle (voice, video, best-effort i background), którym są przypisane różne priorytety. Zarówno parametry priorytetów, jak i przydział danych do określonej kategorii mogą być modyfikowane przez użytkowników.


TOP 200