Jest sieć, potrzebne usługi

Pod koniec mijającego roku uruchomiono Polski Internet Optyczny - Pionier. Projekt ten rozpoczęto w 2000 r. Komitet Badań Naukowych szacował koszt budowy nowej sieci optycznej na potrzeby nauki polskiej na ok. 700 mln zł.

Pod koniec mijającego roku uruchomiono Polski Internet Optyczny - Pionier. Projekt ten rozpoczęto w 2000 r. Komitet Badań Naukowych szacował koszt budowy nowej sieci optycznej na potrzeby nauki polskiej na ok. 700 mln zł.

W ciągu kilku lat powstało ponad 1600 km łączy światłowodowych o przepustowości 10 GB/s (miejscami 100 GB/s) łączących 16 miast, w których działają akademickie sieci komputerowe MAN. Utworzyły one konsorcjum, które będzie się zajmowało obsługą Pioniera. W kolejnych latach ma zostać wybudowanych jeszcze 1500 km sieci światłowodowej.

Jest sieć, potrzebne usługi

Istniejące i planowane połączenia światłowodowe sieci Pionier

Obecnie najważniejszym zadaniem będzie udostępnienie zaawansowanych usług sieciowych, z myślą o których Pionier był tworzony. Będą to: telemedycyna, zdalne nauczanie, elektroniczny rząd itp. Ich oferta nie powstanie jednak bez współpracy środowisk akademickich z administracją państwową i służbami publicznymi. A z tym na razie nie jest najlepiej.

Przedstawiciele konsorcjum akademickich sieci komputerowych MAN twierdzą, że trudno znaleźć - zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym - partnerów do wspólnych przedsięwzięć wykorzystujących możliwości nowych łączy szerokopasmowych. Są jednak również przykłady udanych inicjatyw. W województwach: kujawsko-pomorskim i lubelskim powstają regionalne infostrady, które mają umożliwić korzystanie z dobrodziejstw sieci we wszystkich powiatach i gminach, w tym oferowanie usług e-government. Przedstawiciele zarówno władz samorządowych, jak i środowisk akademickich liczą, że znaczną część prac uda się sfinansować z funduszy strukturalnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200