Jest nowy pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Wczoraj na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się wiadomość informująca o tym, że premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 27-go kwietnia 2020 roku na stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego, obecnego ministra cyfryzacji.

Marek Zagórki zastąpi on na tym stanowisku Karola Okońskiego, który pełnił tę funkcję do połowu grudnia 2019 roku, gdyż wtedy złożył dymisję i odszedł z Ministerstwa Cyfryzacji.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa koordynuje działania i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej i do jego zadań należą między innymi: analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; upowszechnianie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym; inicjowanie krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa; oraz wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.

Zobacz również:

Ponadto pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa odpowiada za współpracę w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi, podejmuje działania mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz podejmuje działania mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


TOP 200