Jest kolejne bezpłatne narzędzie umożliwiające zdalną pracę

W obliczu zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa wielu dostawców rozwiązań umożliwiających zdalną pracę zdecydowało się udostępniać je bezpłatnie. Ostatnio dołączyła do nich firma Oktawave oferując małym i średnim firmom, które jeszcze nie zorganizowały w pełni swojej pracy zdalnej, bezpłatny system wideokonferencji pełniący rolę wirtualnego biura.

Jest to rozwiązanie noszące nazwę Oktawave Virtual Rooms znajdują się które zawiera wirtualne pokoje pracy i umożliwia pracę zdalną w podgrupach, zmniejszenie dystansu pomiędzy pracownikami i dzielenie się informacjami.

Można tu organizować spotkania online, szkolenia i wspólną pracę na dokumentach. A także udzielać feedbacku w czasie rzeczywistym przy pomocy czatu lub narzędzi graficznych. Możliwe jest też zapraszanie klientów do udziału w spotkaniach, organizowanie dla nich prezentacji i raportowanie na bieżąco efektów pracy.

Zobacz również:

Oktawave Virtual Rooms umożliwia zorganizowanie wirtualnych klas i przekazywanie wiedzy uczniom w sposób zbliżony do tradycyjnego. Do dyspozycji jest tablica, na której nauczyciele mogą udostępniać materiały i prezentacje, a uczniowie zadawać pytania lub nanosić komentarze.

System umożliwia włączenie lub wyciszenie mikrofonów wszystkim uczniom jednym kliknięciem, zadawanie pytań quizowych w czasie rzeczywistym, podzielenie podopiecznych na grupy, w których mogą wykonywać ćwiczenia, ustawianie stoperów dla pracy w grupach oraz statusów „podniesiona ręka do odpowiedzi” i udzielanie głosu poszczególnym osobom. Platforma umożliwia też organizowanie zebrań online dla rodziców.

Rozwiązanie Oktawave Virtual Rooms można przetestować. Infrastruktura chmurowa, na której działa, udostępniana jest bezpłatnie przez okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku) dla maksymalnie 250 użytkowników. Płaci się tylko za instalację tego rozwiązania w chmurze Oktawave (1000 zł netto), zlokalizowanej w Polsce. Dostęp do platformy posiada i nadaje zamawiający usługę.


TOP 200