Jeśli się zdecydujesz...

Wskazówki dla planujących przejście na technologię VolP

Wskazówki dla planujących przejście na technologię VolP

Implementując technologię przesyłania głosu przez sieć IP (Voice-over IP) lepiej zastanowić się wcześniej, niż zrobić jakieś głupstwo. Na rynku pojawia się wielu nowych producentów, nowe produkty i usługi. Niektóre z nich są już gotowe do wykorzystania, podczas gdy inne można jeszcze znacznie udoskonalić. Oto rady, które powinny pomóc rozpocząć prace nad wdrożeniem technologii VolP:

Wykorzystaj istniejące zasoby

W wielu przypadkach odpowiedzialność za sieć danych i sieć telefoniczną spoczywa na różnych działach przedsiębiorstwa. Każdy z nich ma wydzielony obszar działania i budżet. Można wyróżnić dwa zakresy umiejętności niezbędnych przy wdrażaniu technologii VolP: jeden związany z transmisją głosu, obejmujący analizę komutacji obwodów i ruchu, oraz drugi, związany z siecią danych i obejmujący wiedzę na temat komutacji pakietów i protokołu IP. Aby z powodzeniem wdrożyć technologię VolP, konieczna jest wiedza z obu tych dziedzin. W celu pełnego wykorzystania istniejących zasobów należy więc doprowadzić do współpracy specjalistów reprezentujących wymienione dyscypliny.

Poznaj ruch w swojej sieci

Musisz się upewnić, czy sieć danych, którą dysponujesz, podoła wzrostowi ruchu wywołanemu przez przesyłanie głosu. Określ liczbę skoków pomiędzy wybranymi miejscami przeznaczenia i wynikające z nich opóźnienia występujące w sieci. Mogą one wpłynąć dramatycznie na jakość przesyłanego głosu i wideo.

Zmierz wydajność

Użytkownik końcowy będzie prawdopodobnie oceniać wprowadzoną przez ciebie implementację VolP na podstawie bieżącej oceny usług telefonicznych, które uważa się za niezawodne i charakteryzujące się wysoką jakością. Stąd architekt tworzący sieć musi poradzić sobie z oczekiwaniami klientów co do usług i niezawodności. Aby zrobić to efektywnie, wszystkie elementy sieci przekazującej głos przez IP muszą zapewnić odpowiedni poziom parametrów wpływających na jakość transmisji, takich jak opóźnienie i straty pakietów, stosunek sygnału do zakłócenia itp. Ważnym czynnikiem efektywności jest zapewnienie wsparcia protokołu SNMP i wprowadzenie systemu zdalnego monitoringu.

Zbadaj istniejące umowy z towarzystwem telekomunikacyjnym

Wielu administratorów sieci ma zawarte umowy na usługi telekomunikacyjne, które przed przystąpieniem do wdrażania technologii VolP powinno się przejrzeć. Konieczną może okazać się zmiana niektórych pozycji w istniejącej umowie, np. zmniejszenie czasu prowadzenia rozmów telefonicznych kosztem nowych usług IP. Kalkulacja może wykazać nieopłacalność przedsięwzięcia.

Określ proporcje pomiędzy rozmowami miejscowymi a międzymiastowymi i międzynarodowymi

Wizja darmowych lub o niskim koszcie zamiejscowych połączeń telefonicznych początkowo wpływała na popularność technologii VolP. Ale nim przystąpisz do wdrażania tej technologii, dobrze przyjrzyj się statystyce rozmów i określ procent ruchu miejscowego i zamiejscowego.

Upewnij się, czy rozwiązanie jest kompatybilne

Twoja brama VolP prawdopodobnie będzie współdziałać z istniejącymi lub przyszłymi systemami przetwarzającymi głos, takimi jak twój PBX, automatyczny dystrybutor rozmów, system informacji głosowej itp. Sprawdź, czy typy portów w twoim PBX pasują do portów, które może zainstalować producent bramy. Zaplanuj przyszły rozwój lub nowe zastosowania, takie jak przejście na ISDN lub zainstalowanie webowego centrum telefonicznego. Upewnij się, czy nowy sprzęt obsługujący VolP jest kompatybilny z innymi systemami przekazu głosu.

Zwróć uwagę na kodeki

Przed umieszczeniem głosu w pakietach w celu ich dalszego przesłania przez sieć IP koniecznie trzeba jego postać analogową zamienić na strumień impulsów cyfrowych. Taką funkcję przetwarzania głosu realizuje urządzenie nazwane kodekiem - (codec - coder/decoder). Dla tego typu urządzeń istnieje wiele standardów, w tym G.711 (64 kb/s), G.729 (8 kb/s) i G.723 (5,2 kb/s), opracowanych przez ITU.

Ponadto wielu producentów pracuje nad własnymi rozwiązaniami. Każde z nich ma unikatowe charakterystyki, w tym jakość i opóźnienia związane z algorytmem kodowania, które są zależne od natężenia ruchu głosu umieszczanego w pakiecie. Dlatego ważne jest poznanie charakterystyk transmitowanego głosu oraz oczekiwań użytkowników końcowych, np. co do przekazu faksów lub muzyki przez IP. Należy również sprawdzić, czy brama pozwoli wykorzystać wszystkie opcje kodeka.

Zarządzaj pasmem

Ruch czasu rzeczywistego, taki jak przekaz głosu i wideo, powinien otrzymać priorytet wyższy niż rutynowe transmisje, takie jak transfer zbiorów lub poczta elektroniczna. Problem ten można rozwiązać różnymi sposobami, między innymi ustalając priorytet na podstawie adresu IP, ustalając priorytet przez protokół lub wykorzystując mechanizmy protokołu RSVP. Jednak nie wszystkie routery są w stanie realizować te funkcje. Dlatego należy zbadać całą infrastrukturę wyznaczającą trasy przesyłania informacji w celu określenia istniejących możliwości nadawania priorytetów.


TOP 200