Jerzy Kalinowski prezesem rady nadzorczej Optimusa

Jerzy Kalinowski od 16 czerwca br. zostanie prezesem rady nadzorczej Optimus SA. Wcześniej był on dyrektorem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie strategii i programów przemian przedsiębiorstw w PricewaterhouseCoopers. W Optimusie zastąpi Ryszarda Kwiatkowskiego, który pozostał członkiem rady nadzorczej spółki.

Jerzy Kalinowski od 16 czerwca br. zostanie prezesem rady nadzorczej Optimus SA. Wcześniej był on dyrektorem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie strategii i programów przemian przedsiębiorstw w PricewaterhouseCoopers. W Optimusie zastąpi Ryszarda Kwiatkowskiego, który pozostał członkiem rady nadzorczej spółki.

Zdaniem Romana Kluski, prezesa Optimus SA, zmiana na stanowisku prezesa rady nadzorczej jest spowodowana zmianą profilu działalności firmy. Położenie większego nacisku na integrację i działalność internetową wymaga od prezesa rady "innego zasobu doświadczeń". "Ryszard Kwiatkowski odegrał znaczącą rolę w tworzeniu dzisiejszej pozycji Optimusa i należy mu się wiele słów uznania" - komentuje Roman Kluska.

Roman Kluska zaprzeczył, jakoby objęcie przez Jerzego Kalinowskiego stanowiska prezesa rady nadzorczej miałoby wiązać się w przyszłości z przekazaniem mu pełni władzy nad firmą. "Uważam, że w Optimusie są dwa strategiczne stanowiska - prezesa zarządu i prezesa rady nadzorczej - oba dobrze obsadzone. Dalsze spekulacje nie mają sensu" - stwierdza prezes Optimus SA.

Jerzy Kalinowski ma 45 lat. W latach 1994-96 był współwłaścicielem i prezesem zarządu Price Waterhouse Business Information Technologies. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i University of Rochester w USA.

Rada Nadzorcza Optimus SA powołała również Leszka Wrońskiego na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju, które obejmie z dniem 16 czerwca br. Leszek Wroński ma 37 lat. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 1993 r. do lipca 1996 r. był współwłaścicielem i wiceprezesem Price Waterhouse Business Information Technologies. Od lipca 1996 r. Leszek Wroński był dyrektorem odpowiedzialnym za usługi projektowania i wdrażania biznesowych systemów informatycznych w PricewaterhouseCoopers.