Jednym zdaniem

  • Mirosław Florek, założyciel i prezes zarządu FONTEX, sprzedał wszystkie posiadane udziały w firmie Wojciechowi Raczyńskiemu, który został nowym prezesem firmy...

  • EMAX zakończy 2001 r. niższymi niż przewidywano przychodami i zyskiem; wyniosą one odpowiednio: 175 mln zł i 4,3 mln zł...

  • CDN zamierza oferować na zasadach ASP - za pośrednictwem internetowego systemu Casper - pakiet MICROSOFT OFFICE...

    ałań firmy na Litwie, Łotwie i w Estonii; Marcin Motel, dyrektor polskiego oddziału VERITAS SOFTWARE, jest teraz także odpowiedzialny za region krajów nadbałtyckich...

  • THE POLISHED GROUP i amerykański SPEEDTRACK będą współpracować nad rozwojem technologii ułatwiającej zarządzanie, przeszukiwanie i analizowanie informacji z dużych baz danych...

  • Zarząd EMC postanowił utworzyć trzy odrębne działy: projektowania i wytwarzania systemów pamięci masowych, tworzenia oprogramowania (tworząc systemy współpracujące z rozwiązaniami innych firm) oraz dystrybucji i obsługi klientów...

  • PKN ORLEN podpisał z LUMENĄ umowę


  • TOP 200