Jednym zdaniem

  • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ podpisało z SOFTBANKIEM 3-letnią umowę na dostawy oprogramowania Microsoft w ramach programu Academic Select; wartość kontraktu jest szacowana na 10 mln zł rocznie...

  • PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH "PRZYJAŹŃ" podpisało ze STER-PROJEKTEM trzy umowy o wartości prawie 5 mln zł na wdrożenie systemu bezpiecznego dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii Hewlett-Packard Virtual Vault, systemu bezpieczeństwa danych w sieci WAN i dostaw platformy sprzętowej dla SAP R/3... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY zawarł z SOFTBANKIEM umowę o wartości 2,8 mln zł na modernizację sieci rozległej WAN za pomocą technologii CISCO...
  • E-KATALYST zainwestował 1 mln zł (docelowo 2 mln zł) w firmę E-LEARNING.PL...

  • E-POINT wdrożył mobilny system wspomagający pracę handlowców firmy PROSPER, prowadzącej hurtownię farmaceutyczną...


  • TOP 200