Jednym zdaniem

 • Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS ZIELONA GÓRA zakończyła wdrożenie systemu handlu elektronicznego e-commerce21, rozszerzenia do Systemu21 firmy GEAC...

 • MEBELPLAST podpisał z umowę na wdrożenie aplikacji Simple-System V...

 • TAN-VIET, producent orientalnych produktów spożywczych, zawarł z DC umowę na wdrożenie systemu eEnterprise firmy Microsoft Great Plains Business Solutions...

  owała, sprzedawała, dystrybuowała i serwisowała własny sprzęt komputerowy, a także tworzyła systemy operacyjne i aplikacje. Dostarczała więc zintegrowany produkt, powstający od początku do końca w jej fabrykach.

  Niedługo potem dostawcy szeroko rozumianych podzespołów do komputerów PC, m.in. Intel, przejęli gros zysków rynku informatycznego, a IBM wszedł w dziesięcioletni okres stagnacji. Firma odbiła się od dna dopiero wówczas, gdy zmieniła strategię, stopniowo wymazując ze świadomości klientów wizerunek dostawcy sprzętu komputerowego, agresywnie sprzedając na otwartym rynku technologie, komponenty i podsystemy i - co najważniejsze - akcentując swoją rolę jako integratora różnorodnych, złożonych, niestandardowych rozwiązań informatycznych.

  Transfer zysków

  Autorzy opublikowanego w listopadowym Harvard Business Review tekstu Skate to Where the Money Will Be twierdzą, że historia IBM jest tylko jednym z przykładów działania mecha


 • TOP 200