Jednym zdaniem

  • BAAN w tym tygodniu ponownie otworzy biuro w Polsce, jego szefem będzie Aleksander Lubomirski; firma zamierza także powołać Klub Użytkowników Baana i podpisać umowy z nowymi partnerami...

  • PERVASIVE SOFTWARE (dawniej Btrieve) planuje otworzyć oddział w Polsce...

    y szybko opracować urządzenia realizujące ww. zalecenie. Nie mogło być mowy o implementacji pełnego zakresu zalecenia. Zdecydowano się więc na pewne cięcia i wybór opcji, ustalając podzbiory implementacyjne. Różni projektanci przyjęli jednak różne podzbiory, więc prawdopodobieństwo zgodności rozwiązań było niewielkie. Zaistniała potrzeba synchronizacji prac. Pierwsze "wspólne profile" były opracowane na potrzeby demonstracyjne: SICOB w Paryżu w 1985 r. i targów w Hanowerze w 1986 r. Od tego czasu ukazały się już cztery wydania Raportów Technicznych ISO/IEC, w których podano pełną klasyfikację profili, oraz ukazało się ponad 200 norm ISO/IEC ISP (International Standardized Profiles) określających międzynarodowe znormalizowane profile; przy czym rozszerzono rozumowanie na inne (niż X.400) normy ISO/IEC i zalecenia ITU-T. Podstawowe normy i zalecenia, zwane często bazowymi, są bardzo obszerne, uwzględniają bowiem: szeroki wachlarz zastosowań sieci komputerowych, różnorodność środków transmisji danych oraz różne warunki eksploatacji. Dla określonych zastosowań i warunków wystarczające jest przyjęcie odpowiednich podzbiorów norm/zaleceń bazowych. Takie podzbiory, po ich uzgodnieniu w skali międzynarodowej, umożliwiają projektowanie kompatybilnych urządzeń sieciowych, a zatem budow

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200