Jednym zdaniem

  • POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE utworzyły TELEKOMUNIKACJĘ KOLEJOWĄ, będzie ona zarządzać między innymi siecią Kolpak; w najbliższych latach na rozbudowę tej sieci firma przeznaczy 170 mln zł...

  • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ we Wrocławiu podpisało z COMPUTERLAND umowę o wartości 6,7 mln zł na wdrożenie systemu informatycznego, budowę centrum obliczeniowego oraz świadczenie usług outsourcingowych...

    em Normalizacyjnych Komisji Problemowych (NKP). Przedstawiono je tutaj, ponieważ specjaliści, którzy je tłumaczyli, do dziś są członkami NKP nr 171.

    Podstawową ideą, która przyświecała twórcom tego modułu była d


  • TOP 200