Jednym zdaniem

Jan Koprowski, wiceprezes zarządu ComputerLand SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji; jednocześnie rada nadzorcza warszawskiej firmy mianowała nowych członków zarządu w randze wiceprezesa: Elżbietę Bujniewicz-Belkę i Krzysztofa Rutte.

Jan Koprowski, wiceprezes zarządu ComputerLand SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji; jednocześnie rada nadzorcza warszawskiej firmy mianowała nowych członków zarządu w randze wiceprezesa: Elżbietę Bujniewicz-Belkę i Krzysztofa Rutte.

Jeszcze w tym roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zamierza zadebiutować STGroup; spółka zaoferuje 1,5 mln akcji nowej emisji, której celem jest m.in. uzyskanie kapitału na przejęcie firm z branży.

Nowa prognoza wyników finansowych ComArch SA zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 115 mln zł (poprzednio 85 mln zł), a zysku netto 13,8 mln zł (10,6 mln zł); w przyszłym roku przychody mają wzrosnąć do 148,2 mln zł, zysk netto do 19,7 mln zł.

Ster-Projekt sprzedał na rzecz Bankowego Centrum Informatyki 5631 udziałów w firmie 3 Net za 1,3 mln zł.

ComputerLand SA podpisał umowę partnerską z amerykańską firmą IPS-Sendero, producentem systemów klasy MIS (Management Information Systems) do wspomagania zarządzania bilansem i finansami.

Powstała firma AutoID Polska, zajmująca się systemami automatycznej identyfikacji, w tym systemami kodów kreskowych, techniki OCR/ICR/OMR, kart magnetycznych i mikroprocesorowych, a także techniki RF/ID.

Centrum Edukacyjne EduSoft wygrało przetarg o wartości 1,6 mln zł na szkolenia pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.

14 września br. odbędzie się polska premiera systemu Oracle Applications 11.

Chio Lilly Snack Foods podpisało z ComArch SA umowę o wartości 240 tys. USD na stworzenie systemu monitorującego trasy przejazdu pojazdów należących do tej firmy.

Powszechny Bank Kredytowy SA zawarł z MacroSoft SA umowę na zakup nowych wersji programu kadrowo-płacowego KALI, który będzie obsługiwał centralę i 65 oddziałów banku.

Łódzka telewizja kablowa TVK Toya podpisała z TCH Systems umowę na wdrożenie systemu billingowego Andromeda, który ma obsługiwać ok. 200 tys. abonentów.

Polkomtel w I półroczu 1999 r. odnotował zysk netto w wysokości 107 mln zł (w 1998 r. firma zanotowała stratę 59 mln zł); przychody w tym okresie wyniosły 1,2 mld zł (1,63 mld zł).

W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Polska Telefonia Cyfrowa osiągnęła zysk netto w wysokości 27 mln zł (w 1998 r. firma poniosła stratę 132 mln zł).

Ekspert z kanadyjskiej firmy Cryptonym, twierdzi, że odkrył lukę w systemie kryptograficznym Microsoft Windows, pozwalającą amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa na dostęp do danych znajdujących się w dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą Windows 9x/NT/2000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200