Jednym zdaniem

W ubiegłym tygodniu grupa o nazwie Gumisie zaatakowała serwer WWW Telekomunikacji Polskiej SA, zmieniając treść znajdujących się na niej informacji; akcja miała na celu wyrażenia poparcia dla protestu polskich internautów przeciwko zbyt wysokim taryfom operatora za dostęp do Internetu.

W ubiegłym tygodniu grupa o nazwie Gumisie zaatakowała serwer WWW Telekomunikacji Polskiej SA, zmieniając treść znajdujących się na niej informacji; akcja miała na celu wyrażenia poparcia dla protestu polskich internautów przeciwko zbyt wysokim taryfom operatora za dostęp do Internetu.

Zbigniew Kądzielski, wiceprezes zarządu Apexim SA, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

ększy wzrost obrotów (136%) na rynku systemów archiwizacji danych, których sprzedaż w tym roku ma osiągnąć 400 mln USD.

Quantum

W ciągu trzech ubiegłych kwartałów Quantum, podobnie jak inni producenci dysków twardych, odnotował znaczną stratę w tym sektorze. (136%) na rynku systemów archiwizacji danych, których sprzedaż w tym roku ma osiągnąć 400 mln USD.

{{sowanego przez Główny Urząd Ceł na dostawę 50 serwerów (wartość 2,3 mln zł) i 2 tys. komputerów (8,1 mln zł) wybrano ofertę ComputerLand SA.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników PTK Centertel Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Centertela z 350,9 mln zł do 650,5 mln zł (w 1999 r.) i maksymalnie do 900,5 mln zł (w latach 2000-2001).

Apexim wygrał przetarg o wartości 1,4 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie komputerowego systemu archiwizacji i przesyłania obrazów dla Zakładu Rentgenodiagnostyki Wojewódzkiego Szpitala Spec-jalistycznego w Ostrołęce.

Szeptel podpisał z DGT Sp. z o.o. z Gdańska umowę o wartości 1,7 mln zł, dotyczącą dostawy i uruchomienia do końca 1998 r. cyfrowych central telefonicznych.

Unizeto ze Szczecina wygrało przetarg o wartości 870 tys. zł na wykonanie okablowania strukturalnego w Oddziale ZUS Szczecin i inspektoratach.

Ascomp zamierza stworzyć sieć oddziałów na terenie całego kraju; pierwsze biura powstaną na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, Pomorzu i na Kujawach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200