Jednym zdaniem

Pierwszy w Polsce serwer Sun Microsystems Enterprise 10000, na którym powstanie m.in. "Polska Biblioteka Wirtualna", Komitet Badań Naukowych zakupił dla Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Z dniem 1 października br. stanowisko wiceprezesa zarządu w firmie TCH Systems objął Zbigniew Dziarnowski, były dyrektor departamentu informatyki i telekomunikacji Polskiego Banku Rozwoju SA.

nstrukcje dla maszyny wirtualnej Java w postaci nie związanej z instrukcjami procesora. Kompilacja programu źródłowego w Javie daje kod bajtowy w postaci plików klas.

Kod źródłowy. Instrukcje w języku Java pisane przez programistów. W pierwszym etapie kompilacji kod źródłowy jest przekształcany do kodu bajtowego.

Kompilacja do kodu maszynowego (native compilation). Przekształcenie kodu źródłowego Java bezpośrednio do kodu maszynowego procesora, z pominięciem środowiska wykonawczego Java. Czasem mówi się o tym procesie jako kompilacji statycznej, w odróżnieniu od dynamicznej interpretacji i kompilacji maszyn wirtualnych.

Kompilator na bieżąco (Just-In-Time - JIT). Zastępując wykonywanie kodu bajt po bajcie, kompilator dokonuje na bieżąco zamiany kodu bajtowego na instrukcje maszynowe przed rozpoczęciem wykonywania programu. W porównaniu z interpreterem wykonuje on program szybciej, kosztem długiego czasu ładowania go do pamięci. Obecnie praktycznie każde środowisko wykonawcze Java zawiera kompilator na bieżąco.

Maszyna wirtualna Java (JVM). Środowisko wykonawcze Java; specjalizowany procesor Java zrealizowany programowo.

Metoda. Zbiór operacji, któremu nadano nazwę. Metody są równoważne funkcjom w innych językach programowania.

Obiekt. Instancja klasy.

Plik klas. Plik zawierający klasy w postaci kodu bajtowego; gotowy do wykonywania przez maszynę wirtualną Java.

Usuwanie obiektów (garbage collection). Operacja usuwania z pamięci obiektów, które już nie są używane. Maszyna wirtualna Java wykonuje tę operację okresowo, by uniknąć zapełnienia sterty (heap).

Wątek. Oddzielny proces aplikacyjny, działający jednocześnie z innymi wątkami w jednej maszynie wirtualnej Java.

<hr size=1 noshade>Na podstawie materiałów zamieszczonych w tygodniku InfoWorld, wydawanym przez I


TOP 200