Jednym zdaniem

7 października br. Oracle Polska Sp. z o.o. podpisze umowę z Hogart Sp. z o.o. dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów wspomagania podejmowania decyzji, takich jak hurtownie danych dla branży przemysłowej; o fakcie tym pisaliśmy już w nr. 33 Computerworlda z 14 września 1998 r.

7 października br. Oracle Polska Sp. z o.o. podpisze umowę z Hogart Sp. z o.o. dotyczącą współpracy w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów wspomagania podejmowania decyzji, takich jak hurtownie danych dla branży przemysłowej; o fakcie tym pisaliśmy już w nr. 33 Computerworlda z 14 września 1998 r.

Akcje Notebook dopuszczono do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Według nieoficjalnych informacji, zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA w I półroczu tego roku wyniósł 531 mln zł; według planów na ten rok, przychody TP SA mają osiągnąć wartość 9,7 mld zł, a zysk netto 1,1 mld zł.

AugustoMors-Pol zakupił od spółki system obsługi magazynu i działu sprzedaży Polka SQL oparty na technologii Sybase.

Andersen Consulting przejął Software Technologies, producenta oprogramowania do integrowania systemów klasy ERP w sieciach intranet i ekstranet, tak aby mogły one wymieniać między sobą dane, automatyzując procesy w tzw. łańcuchu dostaw.

Bill Gates i Paul Allen, współzałożyciele koncernu Microsoft, pozbywają się powoli akcji swojej firmy; mają oni obecnie odpowiednio 21% i 5,8% akcji (podczas gdy rok wcześniej mieli oni 22% i 7,6%).

Holenderski Baan poinformował o planach przejęcia Caps Logistic, firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania przeznaczonego do planowania logistycznego.

W ramach połączenia z Bay Networks, Northen Telecom zmienił nazwę na Nortel Networks.

Acer przeprowadza reorganizację przedstawicielstw europejskich, w ramach której poszczególne biura na terenie Europy będą zastąpione jedną centralą w Augsburgu; w Londynie powstanie natomiast biuro odpowiedzialne za marketing i sprzedaż.


TOP 200