Jednym zdaniem

Zarząd Ster-Projektu nie wyklucza pojawienia się w firmie 2 inwestorów strategicznych; jednym z nich miałby być EDS.

Ministerstwo Finansów zawarło z Optimus SA kontrakt o wartości 25 mln zł na dostawę 5000 komputerów.

ComArch podwyższył kapitał akcyjny o 3 mln zł (do 6 mln zł).

ną.

Holenderski Tulip Computers - po przerwie spowodowanej kłopotami finansowymi - podpisał umowy dotyczące dystryb


TOP 200