Jednym zdaniem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przyjęła prospekt emisyjny firmy Techmex; debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych przewidywany jest na koniec br.

W I połowie 2000 r. skonsolidowane przychody Grupy Netia Telekom osiągnęły wartość 199,8 mln zł (96,4 mln zł rok wcześniej), w tym samym okresie grupa odnotowała stratę 288,2 mln zł (w ub.r. strata 234,4 mln zł).

Wielkopolski Bank Kredytowy i Bank Zachodni podpisały z tp.internet list intencyjny, dotyczący rozwoju internetowych usług finansowych.

Ster-Projekt wykona na zlecenie Banku Gospodarki Żywnościowej System Alternatywnych Kanałów Dystrybucji Produktów i Usług Bankowych; ma on umożliwić klientom banku dokonywanie operacji m.in. przez Internet i telefony komórkowe.

Bank Pekao SA przy współpracy z Polkomtel (Plus GSM) umożliwił klientom korzystanie z Teleserwisu za pomocą komunikatów SMS.

Altkom Matrix i Bank Śląski z Katowic podpisały umowę, w ramach której oferowane przez Altkom programy Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Finanse i Księgowość forte zostały przystosowane do standardów bankowości elektronicznej katowickiego banku; umożliwiło to bezpośredni import danych o generowanych przelewach do systemów bankowości elektronicznej banku.

Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Oracle Polska inauguruje w październiku br. pierwszą edycją rocznych, podyplomowych studiów na kierunku Informatyka Gospodarcza; tematyka zajęć obejmuje najważniejsze aspekty projektowania i tworzenia aplikacji.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" podpisało ze Ster-Projektem umowę dotyczącą wdrożenia Kompleksowego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną.

Superfish, producent przetwo- rów rybnych, podpisał z ComputerLand umowę na wdrożenie systemu Oracle Applications.

Ministerstwo Łączności zawarło ze Ster-Projektem umowę o przekazaniu licencji SELECT na używanie kopii oprogramowania Microsoftu.

Internetia Telekom, spółka zależna Netii Holdings, nabyła od trzech osób fizycznych (Krzysztofa Ogłaza, Wiesława Hernesa i Michała Kozłowskiego) 100% udziałów w opolskim dostawcy Internetu - Intermik; wartość transakcji jest szacowana na 210-300 tys. USD; jest to kolejny zakup spółki internetowej, dokonany przez Internetię, po przejęciu w 1999 r. za 800 tys. USD firmy TopNet.

Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej PKP zamierza udostępniać własną infrastrukturę sieci światłowodowej firmom, które będą się starać o koncesję na telefonię UMTS w Polsce.

STGroup podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie umowę kredytową w wysokości 25 mln zł.

Prokom Software zawarł z Rai- ffeisen Bank Polska umowę o kredyt odnawialny do łącznej kwoty 48 mln zł.

Europejski Fundusz Leasingowy dokupił za 120 tys. zł 2% akcji firmy internetowej - Getin Service Provider i posiada obecnie 72% jego akcji.

2Si otrzymała tytuł Microsoft Certified Support Center - Partner.

Deutsche Telekom przejmie za 5,9 mld USD amerykańską firmę Powertel, operatora sieci GSM.

Cabletron Systems przejmie za 170 mln USD - na rzecz wydzielonej spółki Enterasys Networks - firmę Indus River Networks, producenta rozwiązań dla sieci korporacyjnych.


TOP 200