Jednym zdaniem

ENERGIS POLSKA SP. Z O.O. zapłaciła POLSKIM KOLEJOM PAŃSTWOWYM SA 183,5 mln zł za dzierżawę na 15 lat 5300 km światłowodów; w listopadzie ub.r. Energis wpłaciła pierwszą ratę - 19,3 mln zł...

Certyfikaty programu Microsoft Office User Specialist - MOUS - oferują w Polsce cztery firmy: ALTKOM, CTS, DC EDUKACJA i EDUSOFT...

Koncern SAINT GOBAIN zakończył wdrożenie pakietu Impuls BPSC w czterech polskich spółkach; jest to dotychczas największa instalacja pakietu Impuls pod względem liczby stanowisk...

DOM DEVELOPMENT zakończył wdrożenie oprogramowania SunSystem oferowanego przez SA...

TRINITY MANAGEMENT SP. Z O.O. i NFI JUPITER SA podpisały z PB POLSOFT SP. Z O.O. umowy na wdrożenie systemu Portfolio FI i aplikacji analitycznej - BIZAN...

COMARCH SA zawarł umowy z POWSZECHNYM TOWARZYSTWEM EMERYTALNYM AIG i AMPLICO LIFE, dotyczące wdrożenia systemu Orlando-Portfel...

ING BARINGS podpisał z umowę na zakup pakietu Oracle e-Business Suite...

SAS INSTITUTE zaoferował studentom i pracownikom UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu SAS w celach dydaktycznych i naukowych...

Urząd Ochrony Państwa wydał certyfikat dla szkoleń z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych przez warszawską firmę KERBEROS...

Krakowska SYKORA podpisała umowę dystrybucyjną z firmą IONA, tworzącą narzędzia wykorzystujące standard CORBA...

COMPUTERLAND SA, jako pierwsza firma w Europie Środkowej i Wschodniej, otrzymał tytuł IBM e-Business Partner...

Dziewięciu europejskich producentów i dystrybutorów papieru, w tym m.in. obecny w Polsce INTERNATIONAL PAPERS, podpisało umowę w sprawie utworzenia elektronicznej platformy handlu papierem i tekturą; projekt ma się zakończyć w ciągu 12 miesięcy.


TOP 200