Jednym zdaniem

RADA MINISTRÓW zaakceptowała plan "ePolska", dotyczący rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001-2006...

NARODOWY BANK POLSKI podpisał z COMPUTERLAND umowy o wartoś-ci 11,3 mln zł na dostawę Zintegrowanego Systemu Księgowego i rozwiązań Cisco do budowy węzła dostępowego do Internetu...

SCALA BUSINESS SOLUTIONS zakupiła od szwajcarskiej firmy NEW MIRACLE wyłączne prawa do oprogramowania, rozwijającego aplikacje usprawniające procedury pracy i interfejs użytkownika (GUI) w aplikacjach ERP...

E-TELBANK rozpoczął udostępnianie - na razie w formie demonstracyjnej - certyfikatów PolCert klasy 1...

GETIN zawarł umowę z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM LEASINGOWYM, dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju prowadzonego przez Getin centrum e-biznesu...

OPTIMUS i XTRADE podpisały umowę o współpracy, na mocy której Optimus będzie mógł zaoferować na tej platformie produkowane przez siebie komputery i sprzęt komputerowy...

PROKOM SOFTWARE SA zawarł umowę z MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ na wyposażenie 110 gimnazjalnych pracowni internetowych...

2Si podpisała z MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ umowę na budowę pracowni internetowych w 420 polskich szkołach; jej wartość wynosi ok. 16 mln zł...

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ zawarł z PREMIUM TECHNOLOGY umowę na dostarczenie technologii Rational Software...

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200