Jedność w narzędziach

Kilku dostawców pakietów z narzędziami (kompilatory, debuggery) dla programistów, w tym Intel, Microsoft, IBM i Borland połaczyli się w związku, który ma opracować TIS (Tools Interface Standard).

Kilku dostawców pakietów z narzędziami (kompilatory, debuggery) dla programistów, w tym Intel, Microsoft, IBM i Borland połaczyli się w związku, który ma opracować TIS (Tools Interface Standard).

Celem powstałej grupy będzie rozwój takich narzędzi, które zapewnią uniwersalność pracy (interoperability) i łatwość dołączania (portability) do innych narzędzi opracowanych przez związkowców. Opracowany standard będzie dotyczył 32-bitowych Windows, OS/2 i Unix.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200