Jednolite powiadamianie ratunkowe

Od 1 stycznia 2014 r. w Polsce funkcjonuje jednolity system powiadamiania ratunkowego.

Dzięki temu każde zgłoszenie na numer 112 na terenie kraju jest odbierane w profesjonalnych centrach powiadamiania ratunkowego, które powstały we wszystkich województwach. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ustalenia jednolitych zasad funkcjonowania systemu, zarówno jeśli chodzi o standardy obsługi zgłoszeń alarmowych, jak i warstwę teleinformatyczną, przy uwzględnieniu roli wojewody, który kieruje się lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami.


TOP 200