Jednolite otwarte środowisko programowe

Na konferencji prasowej, zorganizowanej z wielkim rozmachem w dniu 17 marca w londyńskim hotelu Hilton (Park Lane), z udziałem dużej liczby dziennikarzy z całej Europy, sześciu największych producentów sprzętu i oprogramowania UNIX-owego: Hewlett-Packard, IBM, Santa Cruz Operation Inc., SunSoft (grupa SUN Microsystems Inc.), Univel i UnixSystem Laboratories, ogłosiło nową inicjatywę skoordynowanych działań w celu dostarczenia jednolitego otwartego środowiska programowego COSE (Common Open Software Environment), działającego na ich sprzęcie. Inicjatywa ma na celu wsparcie systemów otwartych i jest wynikiem potrzeb użytkowników, twórców oprogramowania i administratorów systemów, domagających się jednolitych środków technicznych na różnych platformach sprzętowych i większego wyboru tych środków. Chodzi m.in. O zmniejszenie kosztów i czasu opracowania aplikacji, działających na różnych komputerach.

Na konferencji prasowej, zorganizowanej z wielkim rozmachem w dniu 17 marca w londyńskim hotelu Hilton (Park Lane), z udziałem dużej liczby dziennikarzy z całej Europy, sześciu największych producentów sprzętu i oprogramowania UNIX-owego: Hewlett-Packard, IBM, Santa Cruz Operation Inc., SunSoft (grupa SUN Microsystems Inc.), Univel i UnixSystem Laboratories, ogłosiło nową inicjatywę skoordynowanych działań w celu dostarczenia jednolitego otwartego środowiska programowego COSE (Common Open Software Environment), działającego na ich sprzęcie. Inicjatywa ma na celu wsparcie systemów otwartych i jest wynikiem potrzeb użytkowników, twórców oprogramowania i administratorów systemów, domagających się jednolitych środków technicznych na różnych platformach sprzętowych i większego wyboru tych środków. Chodzi m.in. O zmniejszenie kosztów i czasu opracowania aplikacji, działających na różnych komputerach.

Wymienione firmy zamierzają także stosować wspólne produkty sieciowe w celu polepszenia współpracy różnych komputerów w niejednorodnym środowisku sprzętowym. Ustalono, że opracują one wspólnie specyfikacje, standardy i technologie w dziedzinach grafiki, multimediów i technologii obiektowego przetwarzania rozproszonego oraz ustanowią grupę roboczą w celu opracowania standardów administrowania sieciami. Wszystkie nowe specyfikacje, techniki i produkty będą przygotowywane w taki sposób, aby zachować zgodność z istniejącymi środowiskami programowymi firm - uczestników porozumienia.

HP, IBM, SCO, SunSoft, Univel i USL opracowały już specyfikację jednolitego środowiska komputerowego CDE (Common Desktop Environment), prezentującego użytkownikom spójny wygląd i sposób posługiwania się, niezależnie od sprzętu, na którym program działa. Zdefiniowano spójny zestaw funkcji API (Application Programming Interfaces) dla tego środowiska. Stwarza to wygodne możliwości pracy dla programistów opracowujących aplikacje.

Jednolite środowisko komputerowe CDE będzie zawierało elementy ze środowiska HP Visual User Environment (VUE), IBM-owskiego modelu Common User Access (CUA) i Workplace Shell, narzędzi OSF/Motif i Window Manager, OPEN LOOK i DeskSet firmy SunSoft i technologie skalowanego opracowania aplikacji z UNIX-a SVR4.2. Firmy zamierzają włączyć system X Window, wersja 11 (X11) oraz narzędzia komunikacji między aplikacjami ToolTalk firmy SunSoft i HP Encapsulator. W celu stworzenia jednolitego UNIX-owego środowiska, firmy zamierzają włączyć najlepsze istniejące techniki lub w razie potrzeby opracować nowe.

Wstępna specyfikacja jednolitego środowiska komputerowego CDE będzie dostępna w czerwcu br. Firmy postanowiły także, że specyfikacja zostanie przesłana do komitetu X/Open w celu dołączenia jej do zaleceń dotyczących przenośności oprogramowania (Portability Guide). Wspólna realizacja jednolitego środowiska komputerowego, opracowana na podstawie tych zaleceń, będzie w pierwszej połowie 1994 roku dostępna w formie licencji dla przemysłu. Natomiast już w październiku br. przewiduje się zorganizowanie konferencji dla twórców oprogramowania w nowym środowisku.

Zgromadzeni na konferencji dziennikarze potraktowali tę inicjatywę jako próbę stworzenia przeciwwagi dla obiecywanego na połowę br. środowiska Windows NT firm Microsoft. Obecni na konferencji wysocy przedstawiciele zainteresowanych firm zastrzegali, że inicjatywa nie jest wymierzona przeciw komukolwiek, a one same nie tworzą zamkniętego klubu producentów sprzętu i oprogramowania. Do współpracy zapraszają wszystkie firmy zainteresowane rozwojem systemów otwartych, łącznie z firmą Microsoft, mimo iż nie uważają Windows NT za system otwarty. Więcej informacji na temat jednolitego środowiska programowego COSE zamieścimy w najbliższym czasie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200