Jednolita europejska platforma płatnicza

Nowa firma ECC (European Clearing Cooperative (ECC) ma zwiększyć efektywność przetwarzania transakcji w ramach systemu SEPA (Single Euro Payments Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).

Firmę ECC założyło sześciu członków organizacji EACHA (European Automated Clearing House Association - Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych): DIAS, Equens, Iberpay, ICBPI, KIR i TRANSFOND.

Nowa europejska platforma płatnicza, której uruchomienie planuje się na koniec 2015 roku, ma pozwolić na uzyskanie pełnej interoperacyjności w scentralizowanym modelu rozliczeń. Rozrachunek przetwarzanych transakcji będzie realizowany na platformie TARGET2. ECC zamierza w nowym modelu przetwarzać transakcje, które są obecnie realizowane na zasadzie połączeń bilateralnych w ramach EACHA. Założyciele firmy informują, że jest ona otwarty dla wszystkich izb rozliczeniowych działających w Europie.

W opinii analityków uruchomienie platformy usług wspólnych pozwoli sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym i może zapobiec nadmiernej koncentracji przetwarzania płatności w niektórych krajach.

ECC zapewni izbom rozliczeniowym i ich klientom istotne korzyści. Przede wszystkim umożliwi bezpieczne przetwarzanie rosnącej liczby transakcji na zintegrowanym, europejskim rynku płatniczym. Ponadto, w przypadku podmiotów świadczących usługi płatnicze w ramach wspólnego systemu łączącego izby rozliczeniowe, zapewni dostępność do systemu dla ponad 3200 banków i ich oddziałów identyfikowanych kodami BIC (Business Identifier Code).

Połączenie kompetencji i zasobów operacyjnych izb rozliczeniowych tworzących ECC otwiera pole do współpracy w przyszłych przedsięwzięciach, takich jak rozliczenie i rozrachunek płatności w czasie rzeczywistym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200