Jednoczenie ComputerLandu

Firmy ComputerLand SA, CSBI SA i Elba CSB SA będą działać jako jedna spółka.

Firmy ComputerLand SA, CSBI SA i Elba CSB SA będą działać jako jedna spółka.

Nazwy CSBI i Elba prawdopodobnie nadal będą wykorzystywane do celów marketingowych. Jak pisaliśmy w CW 46/98, obie spółki, które już wcześniej należały do ComputerLandu, zostaną wchłonięte przez warszawską firmę.

"Z całą pewnością od 1 stycznia, jako jedna firma będą działać ComputerLand i CSBI. W przypadku Elby CSB istnieje problem spłacenia przed połączeniem mniejszych udziałowców spółki, w tym Sanchez Computer Associates, Narodowego Banku Polskiego i wrocławskich zakładów Elwro" - mówią przedstawiciele ComputerLandu.

Sanchez ma 12,3% udziałów, NBP i Elwro po 6,2%. Niewielki pakiet akcji (5,2%) posiadają także pracownicy Elby. Nie wiadomo, w jaki sposób zostaną spłaceni mniejszościowi akcjonariusze wrocławskiej spółki. Być może odbędzie się to w ramach nowej emisji akcji ComputerLandu, na które zostałyby zamienione akcje Elby.

Zmiany personalne

Zmieni się również skład zarządu ComputerLandu. Obecnie, zgodnie ze statutem spółki, składa się on z pięciu osób. Jego członkami są: Tomasz Sielicki (prezes zarządu), Jan Koprowski (wiceprezes odpowiedzialny za finanse), Marek Jędrzejczyk (wiceprezes ds. projektów korporacyjnych), Michał Danielewski (wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż) i Bogdan Wiśniewski (wiceprezes ds. inwestycji i skarbu).

Zarząd zostanie rozszerzony o Sławomira Chłonia, który został szefem sektora bankowo-finansowego, i Grzegorza Kozłowskiego odpowiedzialnego za sektor publiczny. Szefem sektora przemysłowego ma być natomiast Krzysztof Rutte, dotychczasowy dyrektor regionu warszawskiego w ComputerLandzie. Wiesław Frydrych, obecny prezes Elby CSB, zostanie dyrektorem generalnym sektora bankowo-finansowego. Na rozszerzenie składu zarządu musi się jednak zgodzić Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, które zbierze się pod koniec grudnia br.

Na początku przyszłego roku wewnątrz struktury warszawskiej spółki powstaną trzy ponadregionalne sektory (bankowość-finanse, przemysł, publiczny). Obszar Polski zostanie natomiast podzielony na osiem regionów z centralami w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie i Poznaniu. Po zakończeniu połączenia ComputerLand ma zatrudniać 900 osób.

Bez GTI

Wchłonięcie przez ComputerLand CSBI nie obejmie Galicyjskiego Towarzystwa Informatycznego, mimo że od lipca 1997 r. ten producent oprogramowania dla przedsiębiorstw należy w 100% do CSBI. "Włączenie trzech naszych spółek do ComputerLandu było przygotowywane od 2 lat. W tym czasie trwały prace polegające m.in. na ujednoliceniu stosowanych procedur. Była to jedyna słuszna i logiczna droga rozwoju" - komentuje Sławomir Chłoń, prezes CSBI SA.

Computer Systems for Business International SA (CSBI SA) rozpoczęła działalność w czerwcu 1990 r. W ramach Grupy ComputerLand działa od stycznia 1997 r. CSBI zajmuje się tworzeniem i dostawami systemów dla przemysłu i administracji publicznej.

Przedsiębiorstwo Techniki Bankowej elba Sp. z o.o. (obecnie Elba CSB SA) powstało w październiku 1988 r. z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i Zakładów Elektronicznych Elwro. W styczniu 1996 r. ComputerLand przejął większościowe udziały PTB elba, 30 września 1997 r. podpisano umowę o połączeniu Elby z częścią bankową CSBI i utworzeniu spółki Elba CSB. Firma jest producentem systemów dla sektora bankowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200