Jedno okienko - pełen wachlarz możliwości

Droga do wydajnych i użytecznych e-usług administracji państwowej wiedzie przez zrozumienie i podjęcie oczekiwań, formułowanych wobec niej przez obywateli. Podczas konferencji Computerworld „Państwo 2.0” wiceminister Administracji i Cyfryzacji Roman Dmowski podkreślał, w jaki sposób wspomniana prawidłowość zostanie przełożona na praktyczne rozwiązania.

Według słów ministra Dmowskiego, „ponad 1/3 internautów deklaruje, ze wszędzie tam, gdzie to możliwe, chcieliby załatwiać sprawy drogą elektroniczną”. Podstawą udanej realizacji e-usług będzie wyjście od potrzeb i przyzwyczajeń jej użytkowników. Minister wskazał cztery kluczowe obszary, mające przenieść polską administrację w XXI wiek.

Po pierwsze - informowanie obywatela i dobra komunikacja

Jedno okienko - pełen wachlarz możliwości

Wiceminister Roman Dmowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Roman Dmowski podkreślił, że szczególnie „dużą wagę powinniśmy przyłożyć do tego, aby administracja we właściwy sposób informowała obywatela, jak daną sprawę załatwić, jakie ma prawa, a jakie obowiązki. Dobra komunikacja to podstawa dobrego ułożenia e-usług”. Zwornikiem, które zapewni zrozumiałą i pożądaną ze strony obywateli komunikację z urzędami, stanie się portal obywatel.gov.pl, mający pełnić funkcję „jednego okienka” administracji publicznej, gromadzącego wszystkie świadczone przez nią usług elektroniczne.

Zobacz również:

Po drugie - przyjazne usługi

Dmowski mówi, że z jednej strony "kluczowe jest stworzenie dobrze przetestowanych, przemyślanych usług cyfrowych. Z drugiej strony - redukcja obciążeń, związanych z dostarczaniem wszystkich kopii, oświadczeń, zaświadczeń” przez obywateli. To element wygody dla obywatela. „Jedno okienko” nie może powtórzyć niedociągnięć e-PUAP.

Po trzecie - zapewnienie dostępu do rejestrów państwowych

Takie elementy, jak wspomniane wyżej zaświadczenia, pisma, obieg dokumentów, powinny automatycznie wiązać się ze sprawą za pośrednictwem zintegrowanych w pojedynczym punkcie dostępowym rejestrów i zbiorów danych, tworzonych przez poszczególne jednostki publiczne.

Po trzecie - zapewnienie dostępu do rejestrów państwowych

Minister opisał kolejne kroki, jakie realizowane będą na drodze do realizacji koncepcji „jednego okienka”.

Pierwszym etapem będzie przygotowanie szyny danych,, która umożliwi wytworzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi systemami administracji publicznej, zarówno urzędów, jak i rejestrów państwowych.

Drugi etap zakłada "ustalenie, jakie są kluczowe atrybuty, opisujące najważniejsze podmioty w państwie: obywateli i przedsiębiorców” - kontynuuje Dmowski. Konieczne jest ustalenie, gdzie te opisane atrybuty zostaną zebrane, w jakim rejestrze referencyjnym. To niezbędne, aby zaprzestać duplikowania danych w ramach różnych podmiotów.

Ważną cecha administracji jest szybkość działania. Chcemy wspierać kwestie związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. Platformę do wymiany pism miedzy urzędami zapewnia e-PUAP. W tym roku zakończymy prace nad nowym standardem skrzynki podawczej, która będzie bardziej otwarta, dostępna za pomocą technologii mobilnych czy oprogramowania komercyjnego"

Kolejnym, trzecim etapem, będzie podnoszenie zdolności cyfrowych urzędów: podniesienie wydajności, wdrożenie systemów obiegu dokumentów, a także stworzenie katalogu rekomendacji procesu cyfryzacji urzędów. Według ministra Dmowskiego, taki katalog zawierać będzie „zestaw cech, który pozwoli każdemu urzędowi ocenić, czy ma większość tych funkcjonalności zaimplementowanych, a gdzie z kolei może tę cyfrową funkcjonalność poszerzyć."

Usługi chmurowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Dmowski zapowiedział realizację programu polegającego na zapewnianiu wsparcia informatycznego dla jednostek samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu technologii chmurowych. Adresatami wsparcia będą przede wszystkim małe jednostki, którym trudno jest pozyskać kompetentne kadry informatyczne.

Na razie planujemy pilotażowe wdrożenie. Na bazie doświadczeń zgromadzonych we współpracy z kilkudziesięcioma samorządami, chcemy ustalić, co jest im najbardziej potrzebne. Jeśli wyniki będą obiecujące, będziemy myśleć o rozwoju projektu chmurowego” - mówił Roman Dmowski.

Administracja musi wyjść naprzeciw przyzwyczajeniom klientów

W grupie wiekowej 15-19 lat internet jest ważniejszym źródłem informacji, niż telewizja. Obywatele oczekują, że w ten sposób będziemy się z nimi komunikowali” - podkreśla Dmowski. „Użytkownik został przyzwyczajony, ze bardzo wiele informacji otrzymuje w wygodny sposób z internetu”. To wyzwanie, jakie musi podjąć administracja, aby trafić z usługami do odbiorców.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapowiedziało stworzenie karty informacyjnej obywatela, gdzie "w jednym miejscu wszystkie pisma skierowane przez niego do urzędów, tam znajdzie wysokość podatku, który ma zapłacić, czy też otrzyma powiadomienie o statusie sprawy znajdującej się w urzędzie."

Co więcej, taka usługa skierowana będzie nie tylko do jednostek administracji publicznej i odbiorców końcowych, tj. obywateli, ale także podmiotów komercyjnych - przedsiębiorców. „Przewidujemy że stworzenie takiego jednego miejsca dla obywatela może być wykorzystane nie tylko przez administrację. Będziemy udostępniali możliwość stosowania pluginów, które pozwolą rozszerzyć funkcjonalność, np. podpiąć konto bankowe.” Szumnie zapowiadane „jedno okienko" będzie docelowo gromadziło całość informacji na temat obywatela ze wszystkich urzędowych systemów.

Wykorzystanie danych pozwala tworzyć nowe produkty, nowe biznesy. Dostęp do danych pozwala podejmować dobre decyzje” - mówi Dmowski, podkreślając wagę interoperacyjności systemów administracji publicznej: „wiele oszczędności pojawia się dzięki inteligentnemu łączeniu danych. To uświadamia nam, jak ważna jest interoperacyjność”. Ta właśnie cecha będzie obecnie priorytetem przy tworzeniu systemów IT dedykowanych administracji. Celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych tam, gdzie to tylko możliwe. "Pełna interoperacyjność to konkretna wizja, którą chcemy realizować" - podsumował Roman Dmowski.


TOP 200