Jedno okienko do biznesu

Firmę można już założyć podczas jednej wizyty w urzędzie. Z końcem marca br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od kwietnia br. działalność gospodarczą można zarejestrować za pomocą jednego wniosku składanego w urzędzie gminy. Formularz opatrzony symbolem EDG-1 jest kompilacją kilku wniosków, które dotychczas trzeba było składać w kilku urzędach. Za pomocą tego samego wniosku dokonać można również m.in. zmiany danych, zawieszenia bądź rozwiązania działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca będzie całkowicie zwolniony z obowiązku stawienia się w urzędzie skarbowym czy oddziale ZUS. Osobiście trzeba tam składać odpowiednio wnioski związane z prowadzeniem działalności objętej podatkiem VAT lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowy formularz nie oznacza również, że wszystkie dane o firmie automatycznie trafią do systemu ewidencji i innych organów administracyjnych. Obowiązująca dziś ustawa nie narzuca bowiem na urzędy określonego terminu, w jakim dane dotyczące otwieranych firm muszą zostać wpisane do rejestru. Zdaniem ekspertów, może to być źródłem znaczących luk w systemie ewidencyjnym.

100 zł i dzień oszczędności

W praktyce największą korzyścią wynikającą z ujednolicenia czterech różnych wniosków w ramach formularza EDG-1 jest możliwość załatwienia podstawowych formalności w jednym urzędzie. Natychmiast po złożeniu wniosku EDG-1 przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych i w świetle prawa może rozpocząć działalność. Zamiast czterech osobnych kolejek, pozostaje jedna - często jednak dłuższa. Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę informacji dokonywaną wedle zasad "jednego okienka" nie jest pobierana żadna opłata administracyjna.

Nowa procedura nie jest jednak niczym innym, jak przerzuceniem odpowiedzialności za przekazywanie stosownych informacji o nowej działalności gospodarczej z wnioskodawcy na urzędnika. Z początkiem kwietnia na pracowników administracji samorządowej spadł bowiem obowiązek przekazywania stosownych danych m.in. do urzędów skarbowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS. W efekcie urzędnicy narzekają na dodatkowe obowiązki, a petenci - na niewystarczającą skalę zmian. Wielu osobom trudności nastręcza bowiem samo wypełnienie zintegrowanego wniosku, na który składa się pięć stron formularza i trzy strony urzędowych objaśnień.

Informatyka u nogi…

Zgodnie z obowiązującymi od kwietnia przepisami, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można składać w drodze elektronicznej. Jeżeli jednak formularz elektroniczny nie jest opatrzony certyfikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, to wnioskodawca i tak musi osobiście stawić się w stosownym urzędzie, aby odręcznie podpisać wydrukowany (na koszt urzędu) dokument. W tym miejscu warto zaznaczyć, że certyfikowanym podpisem elektronicznym dysponują obecnie przede wszystkim osoby już prowadzące działalność. Wymóg bowiem posiadania e-podpisu w kontaktach z ZUS dotyczy głównie pracodawców zatrudniających ponad 5 osób, a na pewno nie tych dopiero rozpoczynających działalność.


TOP 200