Jedno okienko do biznesu

Warto również dodać, że rządowe rozporządzenie określające wzór wniosku EDG-1 ukazało się na tydzień przed datą wejścia nowych przepisów w życie. W większości urzędów gmin na czas nie zmodyfikowano stosownych systemów IT, więc wnioski składanie w drodze elektronicznej nie są przyjmowane. Pojawiają się również problemy w funkcjonowaniu skrzynek podawczych działających w ramach platformy ePUAP. Tak czy inaczej, wspólny formularz rejestracyjny jest krokiem w stronę ułatwienia procedur urzędowych i krokiem do elektronicznego systemu ewidencji zarazem.

Okienko przejściowe

Plany rządu zakładają, że w połowie 2011 r. wprowadzone zostaną mechanizmy pozwalające na całkowite zautomatyzowanie procedur rejestracji działalności gospodarczej przez Internet, tzw. program zero okienka. Ma on być rozwinięciem obecnej formy. Podstawowa różnica dotyczyć będzie procesu wymiany informacji, który ma odbywać się w całości za pośrednictwem ePUAP - wszystkie dane zawarte we wnioskach mają automatycznie trafiać do stosownych baz danych organów, które takie informacje powinny posiadać. Informacje z wypełnionych wniosków będą również przechowywane w ogólnodostępnym systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KOMENTARZ
Jedno okienko to nic innego, jak wdrażanie rozwiązania od dawna będącego standardem w Europie Zachodniej. Przypomnę, że takie rozwiązanie miało już funkcjonować od początku 2006 r. Miało, ale było kilkakrotnie odkładane. Dobrze się stało, że wreszcie jedno okienko stało się faktem. Niestety, rozwiązanie, które weszło w życie 31 marca br., w praktyce zmienia tylko tyle, że wszystkie dokumenty związane z rejestracją składa się w jednym miejscu zamiast kilku. Nie zmienia się natomiast liczba formularzy do wypełnienia. Gmina będzie jedynie pośrednikiem w przekazywaniu dokumentów, które dotąd przedsiębiorca musiał nosić sam. Ponadto, zmiana ta jest ważna wyłącznie dla tych, którzy dopiero rejestrują własne przedsiębiorstwo, i nie ma wpływu na sytuację przedsiębiorców już działających.

Naprawdę odczuwalną zmianą będzie początek funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki niemu przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek w formie elektronicznej, a dane przedsiębiorców będą przechowywane w centralnym systemie IT. Dopiero takie rozwiązanie będzie prawdziwym ułatwieniem, zarówno dla tych zakładających firmę, jak i tych, którzy już prowadzą własny biznes. Ci ostatni otrzymają pełny i szybki dostęp do danych o potencjalnych kontrahentach czy współpracownikach biznesowych. Jest to rzecz nie do przecenienia w prowadzeniu biznesu.

Z dobrodziejstw systemu tzw. zero okienka będą mogły skorzystać tylko te podmioty, które posiadają uwierzytelniony podpis elektroniczny. Tymczasem, jest to usługa droga, a zatem rzadko stosowana. Dlatego do czasu uruchomienia systemu muszą być podjęte działania, dzięki którym podpis elektroniczny będzie tani, łatwo dostępny, a jednocześnie bezpieczny.

Dla Computerworld komentował Adam Ambrozik, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego Konfederacji Pracodawców Polskich


TOP 200