Jednakowe dane partnerów

W warunkach nasilonej konkurencji sukces rynkowy w mniejszym stopniu zależy od indywidualnych działań firmy, a w większym od pozycji konkurencyjnej całego łańcucha dostaw, w którym jest ona ogniwem.


TOP 200