Jedna trzecia Europejczyków przechowuje informacje poufne w swoich smartfonach

Jedna trzecia użytkowników smartfonów przechowuje w swoich smartfonach wiele cennych informacji, takich jak dane umożliwiające dostęp do prywatnego oraz firmowego konta e-mail, a nawet PIN-y do kart płatniczych - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Kaspersky Lab we współpracy z organizacją Association of Independent Research Centres. Mimo tego, że przechowujemy w smartfonach ważne dane, nie zabezpieczamy ich w wystarczający sposób.

Aż 20% uczestników ankiety poinformowało, że ich smartfon został przynajmniej raz skradziony lub zgubiony. I mimo że jedna trzecia użytkowników smartfonów przechowuje w nich wiele cennych informacji, tj. dane umożliwiające dostęp do prywatnego oraz firmowego konta e-mail, a nawet PIN-y do kart płatniczych, z hasła zabezpieczającego dostęp do smartfonu korzysta niewiele ponad połowa ankietowanych osób.

Jedna trzecia Europejczyków przechowuje informacje poufne w swoich smartfonach

Użytkownicy smartfonów nie przykładają też zbyt dużej wagi do bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Około jedna trzecia respondentów wykorzystuje smartfony do korzystania z usług bankowości online (38% we Francji, 33% w Hiszpanii, 29% we Włoszech i 28% w Wielkiej Brytanii). A tylko połowa ankietowanych obawia się ataku szkodliwego oprogramowania. Odsetek tych, którzy mają w tym aspekcie poważne wątpliwości, wynosi zaledwie 27%.

Zobacz również:

  • 5G to nowe możliwości dla telekomów
  • Polskie firmy planują kontynuować ekspansję pomimo obaw o sytuację gospodarczą
  • Praca zdalna to już warunek brzegowy w branży IT, a nie benefit
Jedna trzecia Europejczyków przechowuje informacje poufne w swoich smartfonach

Niski jest też odsetek użytkowników smartfonów, którzy mają świadomość istnienia oprogramowania antywirusowego przeznaczonego dla urządzeń przenośnych. Aż 52% użytkowników smartfonów biorących udział w badaniu nie wiedziało, że istnieje takie oprogramowanie, a tylko 12% stosuje taką ochronę. Mieszkańcy Europy Południowej okazali się bardziej zorientowani w tej kwestii: 67% respondentów z Włoch i 53% z Hiszpanii było świadomych istnienia takich rozwiązań, natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji odsetek ten wynosił odpowiednio 36 i 37%.

W ramach badania przebadano ponad 1 600 użytkowników smartfonów w czterech państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz Hiszpanii. Respondenci (około 400 osób z każdego kraju) mieli ukończone 14 lat, 60% z nich było płci męskiej. Ankieta została przeprowadzona za pośrednictwem Internetu w styczniu 2011 roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200