Jedna impreza nie czyni wiosny

Od 25 stycznia do 1 lutego br. odbyły się kolejne, szóste już, ogólnopolskie warsztaty dla młodzieży uzdolnionej informatycznie. Imprezie patronowały: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, a organizacją zajął sie Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 25 stycznia do 1 lutego br. odbyły się kolejne, szóste już, ogólnopolskie warsztaty dla młodzieży uzdolnionej informatycznie. Imprezie patronowały: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, a organizacją zajął sie Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Plan warsztatów objął wykłady i ćwiczenia z zakresu zaawansowanego programowania w Turbo Pascalu, tworzenia i obsługi baz danych, współbieżności procesów informatycznych, grafiki komputerowej, programowania obiektowego, algorytmiki i techniki obliczeń komputerowych. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej - a wśród nich profesorowie Antoni Kreczmar, Jan Madey, Marek Niezgódka, Stanisław Waligórski, dr Andrzej Walat i dr Zbigniew Weiss.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trzech pracowniach uczestnicy warsztatów mieli swobodny dostęp do wysokiej klasy sprzętu i oprogramowania, możliwość samodzielnej pracy przy wybranym przez siebie komputerze (IBM AT, wyposażony w twardy dysk co najmniej 40 MB i często koprocesor) oraz szansę wyboru interesujących tematów lub realizacji własnych pomysłów.

Odbył się również konkurs na rozwiązanie zadań z miesięcznika "Komputer w szkole",a bardzo szybkie jego rozstrzygnięcie stanowiło świadectwo wysokiego poziomu wiedzy uczestników warsztatów.

Są one niewątpliwie cenną inicjatywą i chwała za to ich organizatorom. Skromna bursa przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie nie ma jednak warunków na to, aby sprostać potrzebom nawet tylko najzdolniejszej części, garnącej się do informatyki, młodzieży.

Jak dotąd jednak żadna z nieźle prosperujących firm komputerowych, ani żaden z oferentów komercyjnie traktowanych kursów komputerowych - nie pokusił się np. o zorganizowanie wspólnie ze szkołami tzw. otwartego dnia. Ze swej strony obiecujemy każdej z pierwszych dziesięciu firm, które zrealizują taki pomysł, że relację z tej imprezy przedstawimy, wraz z wizytówką organizatora, na naszych łamach.


TOP 200