Jedenaście najważniejszych umiejętności miękkich

Jeśli chcesz przyspieszyć swoją karierę, potrzebujesz nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także tzw. umiejętności miękkich, takich jak zdolność do pracy w zespole lub umiejętności komunikacyjne. Jakie umiejętności miękkie są ostatnio na topie i czego oczekują rekruterzy? Przedstawiamy krótki poradnik.

Jedenaście najważniejszych umiejętności miękkich

Źródło: Pexels

Otrzymałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną? Masz powody do radości - pokonałeś pierwszą przeszkodę: przekonałeś rekruterów, że jesteś profesjonalistą. Ale co będzie ważne podczas takiej rozmowy? Co rekruterzy chcą o tobie wiedzieć? O co będą pytać? Podczas rozmów kwalifikacyjnych zawsze testowane są również umiejętności miękkie: na przykład, czy kandydat jest graczem zespołowym?

Głównym celem rozmowy jest poznanie osoby, która stoi za przesłanym CV, sprawdzenie czy pasuje ona do firmy i zespołu. Oczywiście rekruterzy będą również starali się rozjaśnić luki w życiorysie pytaniami takimi jak: „Widzę tutaj, że w 2015 roku nie deklarowałeś zatrudnienia przez sześć miesięcy. Co dokładnie wtedy robiłeś?" Warto zawczasu przygotować sensowne (i prawdziwe) wyjaśnienia (poszukiwanie pracy, poważna sytuacja rodzinna czy podróż dookoła świata).

Zobacz również:

  • Wzrasta znaczenie Bayer Digital Hub w Warszawie
  • Firmy rezygnują z wymogu ukończenia studiów wyższych, stawiając na umiejętności

Każdy kandydat powinien być przygotowany na to, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są przede wszystkim umiejętności miękkie, które były kiedyś nazywane „kompetencjami społecznymi". Za tymi pojęciami kryje się potencjał do radzenia sobie z ludźmi i ich sposobem działania, ale także do dobrego radzenia sobie z samym sobą. Obecnie kandydaci mogą odnieść sukces w rozmowach z pracodawcami tylko wtedy, gdy zastanowią się nad własnymi kompetencjami emocjonalnymi i będą świadomi swoich mocnych i słabych stron.

Jakie umiejętności miękkie są ostatnio na topie? Przedstawiamy krótką listę:

1. Kompetencje komunikacyjne

Twoje umiejętności komunikacyjne pomagają w budowaniu konsensusu i generowaniu zrozumienia dla twoich celów i pragnień.

2. Samoświadomość

Samoświadomość oznacza m.in. świadomość siebie, znajomość swoich mocnych i słabych stron.

3. Empatia

Jeśli jesteś empatyczny, możesz łatwiej przekonać innych do swojej sprawy.

4. Umiejętność pracy w zespole

Niemal każdy pracodawca wymaga umiejętności pracy w zespole. Bycie graczem zespołowym oznacza między innymi uznanie swojej roli w zespole i zachowywanie się zgodnie z oczekiwaniami z nią związanymi.

5. Kompetencje krytyczne

Ważna jest nie tylko umiejętność krytycznego patrzenia na rzeczywistość i udzielania innym krytyki (sprawiedliwie, obiektywnie), ale także przyjmowania krytyki, refleksji nad nią, wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie. Radzenie sobie z krytyką odgrywa decydującą rolę, zwłaszcza w pracy zespołowej, złożonych projektach i w procesie zarządzania.

6. Kompetencje analityczne

Jeśli wyćwiczysz swoje umiejętności analityczne, będziesz w stanie szybko wychwytywać problemy i odpowiednio na nie reagować.

7. Wiarygodność

Zaufanie to oczekiwanie, że w krytycznych sytuacjach można polegać na drugiej osobie.

8. Samodyscyplina/samokontrola

Ten, kto nie panuje nad sobą, zawsze pozostanie niesamodzielny. Tylko ci, którzy panują nad sobą, mogą przekonać innych do swoich racji.

9. Ciekawość

Ciekawość jest warunkiem wstępnym kreatywności.

10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Trzeba umieć zaakceptować opinie innych osób i otwarcie wyrażać swoje własne – wtedy można uzyskać poczucie kontroli nad własnym działaniem.

11. Asertywność

Raczej przekonywanie niż namawianie lub zmuszanie. Osoby, które uda się przekonać do naszych racji, chętnie za nami podążą.

Kompetencje menedżerskie

Menedżerowie IT nie mogą się obecnie obejść bez umiejętności miękkich. Jakie dodatkowe kwalifikacje powinni mieć i dlaczego są one tak ważne?

Christian Ley, CIO w Brose: „Dla pomyślnej realizacji naszych coraz bardziej złożonych projektów informatycznych - zwłaszcza w kontekście rosnącej internacjonalizacji - miarą wszystkiego jest współpraca oparta na zaufaniu, dążenie do wspólnych celów i otwarta komunikacja. Dlatego też istotną rolę odgrywają umiejętności pracy w zespole i komunikacji, uporządkowane myślenie, wysoki poziom świadomości jakości, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, umiejętności społeczne, a w niektórych przypadkach także międzykulturowe. Oczywiście, nie oczekuję, że każdy z moich pracowników będzie miał taki sam poziom tych miękkich umiejętności; ostatecznie zależy to również od indywidualnych zadań. Od pracownika ServiceDesk oczekuję raczej wysokiego poziomu orientacji na klienta, a od programisty - uporządkowanego myślenia. Jednak wszyscy członkowie naszego zespołu powinni być wyposażeni w zdrową dozę pragmatyzmu".

Dla Christopha Böhma, do 2015 roku CIO w Vodafone Germany, obecnie Senior Vice President w SAP również ważne są umiejętności komunikacyjne: „Z jednej strony pomaga to pracownikom IT zrozumieć wymagania jednostek biznesowych, jak również język pracowników IT i przetłumaczyć wszystko dla odpowiedniej grupy. Jest to kluczowa kompetencja, gdyż zadaniem współczesnego IT jest nie tylko spełnianie wymagań biznesowych, ale także komunikowanie jednostkom biznesowym możliwych potencjałów płynących z IT, tak aby mogły one zrozumieć, jakie skutki i szanse taki krok będzie miał dla nich. Kompetencje analityczne uzupełniają komunikację, czyniąc efekty działań przejrzystymi i zrozumiałymi. Praca także jest istotna - pracownicy IT zasadniczo pracują w zespołach, dziś najczęściej w mieszanych międzynarodowych zespołach z udziałem międzynarodowych partnerów lub kolegów".

Umiejętności miękkie na europejskim rynku pracy

Poszukujący nowej posady od dawna nie ograniczają się już tylko do swojego lokalnego rynku pracy. Wiele aplikacji jest zatem wysyłanych do innych krajów europejskich. Serwis Joblift przeprowadził międzynarodową analizę 31 milionów ogłoszeń o pracę z ostatniego roku i zbadał kwestię tego, na jakie cechy osobowościowe istnieje szczególne zapotrzebowanie na europejskim rynku pracy. Okazało się, że istnieją znaczące różnice w wymaganiach pracodawców. W niemieckich zestawach wymagań umiejętność pracy zespołowej jest stawiana bardzo wysoko, w Wielkiej Brytanii zdobywa się punkty za zaangażowanie, we Francji – za niezależność, a w Holandii - pierwszeństwo mają zdolności adaptacyjne.

Jeśli potrafisz wykazać się umiejętnością pracy w zespole podczas rozmowy kwalifikacyjnej, masz duże szanse w Niemczech, Francji i Holandii. Tylko w Wielkiej Brytanii te umiejętności społeczne są stosunkowo rzadko wymagane w ogłoszeniach o pracę. Bardziej dogłębna analiza pięciu najczęściej wymienianych czynników osobowości wykazała, że w Niemczech i Holandii odnoszą się one wyłącznie do zachowań interpersonalnych, takich jak umiejętności komunikacyjne lub stosunek do pracodawcy, np. chęć do pracy. We Francji natomiast bardziej istotne są cechy indywidualnego sposobu pracy - tutaj wnioskodawca powinien wykazać, że działa niezależnie, dynamicznie i starannie.

Autorki tekstu korzystały m.in. z książki Gabriele Peters-Kühlinger i Friedel John, "TaschenGuide", wyd. Haute.

Artykuł pochodzi z Computerwoche

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200