Jeden widok XML

Opracowany przez Manage.com program ManageXML integruje różne środowiska zarządzania aplikacjami i systemami.

Opracowany przez Manage.com program ManageXML integruje różne środowiska zarządzania aplikacjami i systemami.

Firma Manage.com, zajmująca się dostarczaniem produktów do zarządzania komercyjnymi witrynami WWW, opracowała produkt ManageXML, integrujący różne usługi systemowe w jednym widoku opartym na XML. System zbiera informacje dostarczane przez serwery, routery, systemy do równoważenia obciążenia oraz inne systemy fizyczne i logiczne tworzące witrynę handlu elektronicznego.

ManageXML zbiera dane z różnych systemów, dostarczających je zgodnie z protokołami SNMP, XML, HTTP, DNS, Windows, lub od firmowych agentów ManageXML, następnie przekształca do wspólnej postaci dokumentów XML, co pozwala administratorowi na logiczne grupowanie ich zależnie od rodzaju usług i aplikacji.

Aby wykorzystać możliwości ManageXML, muszą pojawić się interfejsy przekształcające istniejące protokoły komunikacyjne do postaci XML. Manage.com współpracuje z Cisco w celu opracowania interfejsu XML do routerów i innych produktów tej firmy i dołączania go od razu do produktu. Większość interfejsów do innych urządzeń i aplikacji trzeba będzie jednak opracować samodzielnie.

Program ManageXML może być zintegrowany z firmowym systemem Frontline e.M do obsługi i zarządzania portalami internetowymi. Obecnie ManageXML i pakiet programistyczny SDK są dołączane do pakietu Frontline e.M.


TOP 200