Jeden procent podatku na naukę?

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka chce, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji naukowych. Miałoby to wspomóc rozwój polskiej nauki.

Zdaniem minister Barbary Kudryckiej polska gospodarka coraz mocniej stawia na innowacje i nowe technologie, ale by dalej się rozwijać, niezbędne jest znacznie większe zaangażowanie firm w finansowanie badań. Resort proponuje, by przedsiębiorcy mogli dobrowolnie odpisywać 1 procent podatku. Środki z tego źródła przekazywane byłyby na rzecz wybranej jednostki naukowej. Miałoby to zostać wprowadzone już od 2013 r. Minister Kudrycka zapewnia, że pomysł ma poparcie Ministerstwa Finansów. "Możemy wprowadzić ten odpis od dochodu za 2013 rok, ale w odliczeniach za 2014. Musimy poczekać, aż Komisja Europejska zdejmie z nas procedurę nadmiernego deficytu. A to stanie się najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku" - mówi minister Rostowski. Szacuje się, że początkowo odpisy na naukę mogą zainteresować 1-1,5 tys. firm. W tej chwili podatnicy mogą przekazywać 1 proc. swojego rocznego podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Jest też projekt, by 0,3 proc. mogli przekazywać Kościołom.

Zobacz również:


TOP 200