Jeden portal jedna organizacja

Technologia portalowa wspiera integrację struktur wchodzących w skład PTF Bank. Platformą dla portalu oraz wielu innych systemów jest system Linux.

Technologia portalowa wspiera integrację struktur wchodzących w skład PTF Bank. Platformą dla portalu oraz wielu innych systemów jest system Linux.

Jeden portal jedna organizacja

Janusz Tyburcy

Specjalizujący się w kredytach samochodowych oraz kredytach na zakup nieruchomości PTF Bank w ostatnim czasie dynamicznie się rozwijał. Niedawno odkupił portfel kredytów samochodowych od Banku Millennium i zatrudnił dużą liczbę nowych pracowników. Obecnie posiada ok. 600 pracowników ulokowanych w 46 placówkach na terenie całego kraju.

"Pomysł wykorzystania technologii portalowej zrodził się kilkanaście miesięcy temu. Głównym celem było ujednolicenie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych firmy. Dzięki zastosowaniu technologii portalowej dostęp zarówno do różnego rodzaju dokumentów i raportów pochodzących z rozmaitych źródeł, jak i wybranych realizowany jest za pomocą jednolitego interfejsu użytkownika. Dodatkową korzyścią jest tzw. pojedyncze logowanie - pracownik ma tylko jeden login i hasło, co w zależności od nadanych uprawnień upoważnia go do korzystania z wybranych zasobów. Dzięki dostępowi za pomocą portalu nie ma potrzeby pamiętania różnych loginów i różnych haseł niezbędnych do zalogowania się w różnych systemach" - tłumaczy Janusz Tyburcy, odpowiedzialny za projekt portalu korporacyjnego w PTF Bank.

Potrzeby oczywiste, acz nie od razu

Przed rozpoczęciem poszukiwań rozwiązania informatycznego, które miało usprawnić pracownikom dostęp do zasobów informacyjnych oraz umożliwić integrację, został powołany zespół roboczy, który określił precyzyjnie wymagania, jakie musi ono spełnić. Nowe rozwiązanie miało umożliwiać dostęp do zasobów za pomocą przeglądarki internetowej, mieć wbudowane mechanizmy integracyjne oraz posiadać jak największą ilość gotowych do użycia komponentów biznesowych i serwisów, np. zarządzanie treścią, obiegi spraw (workflow), wyszukiwarka dokumentów, zarządzanie użytkownikami itp. Dodatkowo rozwiązanie powinno być bezpieczne, skalowalne, oparte na uznanych standardach i posiadać modularną budowę opartą na usługach.

Firma doszła do wniosku, że wszystkie wymagania spełni portal korporacyjny. Komplet informacji będzie dostępny w jednym, centralnie zarządzanym systemie, do którego za pośrednictwem przeglądarki będą mieli dostęp wszyscy pracownicy - zarówno z centrali, jak i z oddziałów. Za pomocą tych samych narzędzi określoną część informacji będzie można udostępnić partnerom. Technologia portalowa dostarczy narzędzi także do wyszukiwania informacji oraz pozwoli wyeliminować papierowy obieg informacji w wielu procesach biznesowych. Portal zapewni pracownikom jednolity interfejs dostępowy do aplikacji i baz danych przy wykorzystaniu jednego loginu i hasła.

Prawie kompletne rozwiązanie

Kiedy zdecydowano się na stworzenie portalu korporacyjnego, rozpoczęto poszukiwania odpowiednich narzędzi. Zaczęto od produktów . "Wyszliśmy z założenia, że jeśli eksperymentować, to za niewielkie pieniądze" - mówi Janusz Tyburcy. Podejście to okazało się słuszne.

Ostatecznie firma zarzuciła pomysł wykorzystania produktów open source. Firma poszukiwała platformy, która gwarantowałaby stabilny rozwój w przyszłości w oparciu o uznane standardy. "Niestety, nie znaleźliśmy żadnego produktu open source, który spełniałby wszystkie istotne z naszego punktu widzenia kryteria. Testowaliśmy systemy: JetSpeed, Jahia, Liferay, Uportal, Exo i GluCode. Testowane produkty albo nie zapewniały odpowiedniej niezawodności, albo nie wspierały standardów JSR 168 czy WSRP, albo miały bardzo ubogą ilość gotowych komponentów biznesowych" - tłumaczy Janusz Tyburcy.

Kolejnym krokiem było więc testowanie produktów komercyjnych, m.in. firm BEA, IBM oraz Novell. Ich przewaga nad produktami open source - poza większą niezawodnością - polegała na oferowaniu w cenie większej liczby gotowych modułów biznesowych oraz wsparcia technicznego.

Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania, wybrano technologię firmy Novell. "Tak naprawdę żadne z testowanych rozwiązań nie spełniało do końca wszystkich naszych wymagań. Według naszej oceny rozwiązanie Novella daje nam największe korzyści w stosunku do ceny. Zbudowanie porównywalnego rozwiązania w oparciu o platformę open source byłoby możliwe, ale zabrałoby zbyt dużo czasu i nie jestem przekonany, czy ostatecznie byłoby tańsze" - mówi Janusz Tyburcy.

Firma zdecydowała się na wykorzystanie serwera aplikacyjnego exteNd. Jest on zgodny ze standardem J2EE 1.3. Na platformie jest dostępny także Broker MQ, który odpowiada za kolejkowanie komunikatów w środowisku Java oraz mechanizmy do integracji z CORBA 2.3 (protokół RMI-IIOP). W projekcie wykorzystano także jeden z dodatków do exteNd - pakiet Director, przeznaczony do szybkiego tworzenia portali korporacyjnych. exteNd Director opiera się technologicznie na specyfikacji JSR 168, opisującej tzw. portlety, czyli komponenty, z których są budowane portale.

Portal z wyższej konieczności

Obecnie za pośrednictwem portalu pracownicy PTF Banku mają dostęp do wybranych elementów systemów wspierających sprzedaż i obsługę kredytów samochodowych i hipotecznych oraz do hurtowni danych. W portalu publikowane są także informacje i dokumenty firmowe. Równocześnie o pojawieniu się nowych informacji zainteresowani pracownicy powiadamiani są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wkrótce notyfikacje będą także trafiały na ich telefony komórkowe w postaci wiadomości SMS.

Przy użyciu modułu workflow w portalu zautomatyzowano także obieg informacji w kilku procesach biznesowych. Firma planuje także wprowadzenie kolejnych usług w oparciu o zbudowane Srodowisko portalowe. "Można by pomyśleć, że ulegliśmy modzie - tyle ostatnio mówi się o portalach korporacyjnych. W naszym wypadku była to jednak bez wątpienia konieczność biznesowa" - przekonuje Janusz Tyburcy.

Linux jak w banku

PTF Bank nie zdecydował się na wykorzystanie technologii portalowej open source, korzysta jednak z systemu operacyjnego Linux (Suse Enterprise Server 8). Z wyjątkiem systemu transakcyjnego Equation (OS/400) oraz K2000 (Unixware) wszystkie pozostałe systemy serwerowe PTF Banku pracują na platformie Linux. Należy do nich także współpracująca ze zbudowanym portalem baza danych Oracle 9i (Red Hat Enterprise Advanced Server 3).


TOP 200