Jeden patent dla całej Unii Europejskiej

Trwają prace nad wprowadzeniem jednolitego patentu unijnego.

Szacuje się, że jego wprowadzenie pozwoli zmniejszyć koszty ochrony patentowej nawet o 80%. Obecnie przedsiębiorca, który stara się o uzyskanie patentu we wszystkich unijnych krajach musi wydać na ten cel ok. 40 tys. euro, z czego 70% stanowią wydatki na tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki Unii Europejskiej. Dokument muszą też parafować lokalne urzędy. Pakiet wspólnego systemu patentowego obejmuje dwa rozporządzenia (ws. jednolitego systemu ochrony patentowej i reżimu językowego), a także umowę międzynarodową tworzącą Jednolity Sąd Patentowy. Uzyskanie jednolitego patentu, który obowiązywałby na terenie wszystkich krajów członkowskich miałoby kosztować 6,2 tys. euro, z czego 10% kwoty obejmowałoby tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki i francuski. Orzeczenie Jednolitego Sądu Patentowego obowiązywałoby na terenie niemal całej UE.


TOP 200