Jeden dyplom z Unixa

Standaryzacja Unixa wymusza ujednolicenie szkoleń.

Standaryzacja Unixa wymusza ujednolicenie szkoleń.

Brak standaryzacji na rynku systemów operacyjnych Unix doprowadził do powstania jego wielu różnych odmian, dostarczanych przez wielu producentów. Obecnie próbuje się zapewnić wzajemną zgodność systemów unixowych poprzez tworzenie standardów. Podobne działania podejmowane są na równie niejednolitym rynku szkoleń i certyfikacji z zakresu zarządzania systemami unixowymi. Organizacja SAGE (System Administrators Guild) zamierza do końca przyszłego roku zdecydować czy rynkowi potrzebna jest standaryzacja w zakresie szkoleń z Unixa.

Brak standardu

Obecnie administrator chcący zdobyć certyfikat dokumentujący jego wiedzę w zakresie zarządzania Unixem nie może uzyskać uniwersalnego dyplomu dotyczącego np. wszystkich jego systemów zgodnych z wymogami normy Unix 95 lub Unix 98, promowanej przez organizację Open Group. Może jedynie indywidualnie zaliczać kursy i egzaminy poszczególnych producentów Unixa. Zdobyty tytuł potwierdza jego umiejętności w zakresie tylko jednej odmiany tego systemu.

Uniwersalny tytuł z zakresu Unixa, który proponowany jest przez SAGE, dawałby przyszłemu pracodawcy gwarancję, że przyjmowany do pracy administrator mógłby zarządzać dowolną odmianą systemu Unix. Za opracowaniem takiego programu certyfikacji przemawia obecnie fakt, że wbrew pozorom systemy unixowe są do siebie bardzo zbliżone i umiejętności nabyte w pracy z wersją pochodzącą od jednego producenta można wykorzystać w pracy z innym Unixem.

Sprzeciw

Nie wszyscy jednak popierają ideę standaryzowanej certyfikacji unixowej. Najbardziej przeciwni są producenci tego systemu operacyjnego. Najważniejszym powodem jest fakt, że firmy te poczyniły znaczne inwestycje, mające na celu rozbudowanie własnych programów szkoleniowych. Poza tym, ich zdaniem, żadne "uśrednione" szkolenia nie dorównają specjalizacją szkoleniom poświęconym tylko jednej wersji Unixa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200