JavaSript – niekwestionowany lider w rankingu najpopularniejszy języków programowania

Szacuje się, że obecnie na cały świecie profesjonalnym projektowaniem aplikacji zajmuje się nieco ponad 20 mln programistów. Ostanie badania pokazują, że połowa z nich robi to posługując się językiem JavaScript (do grupy tej zaliczono też będący jego emanacją, opracowany przez Microsoft, będący rozszerzeniem oprogramowania JavaScript, oparty na otwartym kodzie język TypeScript).

Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez angielską firmę analityczną SlashData, które objęło ponad 17 tys. programistów działających 159-ciu krajach. Badanie przeprowadzono na przełomie zeszłego i obecnego roku (od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku)..

SlashData szacuje, że obecnie na świecie działa 12,2 mln programistów używających języka JavaScript. Firma zwraca uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat do społeczności deweloperów używających tego języka powiększyła się o 3 mln.

Zobacz również:

Do rozwoju języka JavaScript przyczynił się walnie Microsoft, który mając na uwadze deweloperów zajmujących się dużymi projektami IT, stworzył język TypeScript. Bardzo szybko stał się on jednym z najpopularniejszych języków programowania. Gdyby potraktować go jako oddzielny język, to uplasowałby się on w tym rankingu na dziewiątym miejscu.

Wysoką pozycję w rankingu zajmują dwa języki wspierane przez Oracle. Chodzi o Javę i bazującym na otwartym kodzie języku Python. SlashData szacuje, że obecnie jest 8,4 mln programistów używa języka Python, a w przypadku języka Java jest ich niewiele mniej, bo 8,2 mln.

Inne najpopularniejsze języki, z których korzysta ponad jeden milion użytkowników, to C ++, C #, Kotlin, Visual, Swift, Go, Ruby oraz Objective C. Kolejne miejsca zajmują języki Rust (600 tys. deweloperów) i Lua (pół miliona)

Ciekawe jest to, że 75% deweloperów projektujących nowatorskie aplikacje wykorzystujące takie technologie, jak sztuczna inteligencja czy maszynowe uczenie, używa języka Pythona. Na drugim miejscu (20%) plasuje się w takim rankingu język R, po który bardzo często sięgają też deweloperzy budujący aplikacji wykonujące obliczenia statystyczne.

Cały raport dostępny jest tutaj.


TOP 200