Java w wielu aromatach

Oracle przebuduje swoje aplikacje, tak aby wykorzystywały możliwości języka Java.

Oracle przebuduje swoje aplikacje, tak aby wykorzystywały możliwości języka Java.

Oracle włączy obsługę Javy do wszystkich swoich produktów. Zdaniem przedstawicieli firmy, pozwoli to na obniżenie kosztów rozwoju oprogramowania, uprości operacje, zwiększy również dostęp do danych i aplikacji.

Bazy w Javie

Plan integracji produktów na 1998 r. zakłada zastosowanie Javy w trzech poziomach sieciowej architektury Oracle'a (Network Computing Architecture) - w oprogramowaniu klienckim, serwerach aplikacyjnych i serwerach baz danych.

Zapowiadana na koniec roku nowa wersja Oracle 8.1 ma zawierać środowisko umożliwiające programowanie w języku Java oraz wirtualną maszynę Javy. Na serwerze będą pracować komponenty EJB (Enterprise Java Beans), umożliwiające klientom bezpośredni dostęp do bazy. Oracle 8.1 będzie obsługiwał standard obiektowy CORBA i protokół Internet InterOrb (IIOP). Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że w celu ograniczenia liczby linii kodu, które musi stworzyć programista baz danych, wkomponują Javę do języków SQL i PL/SQL. Oracle udostępnił już specjalne zestawy do tworzenia aplikacji w Javie dla Oracle 8.1.

W lipcu br. na rynku pojawi się także platforma do zarządzania bazą danych Oracle Enterprise Manager 2.0, która umożliwi wykonywanie zadań administratorskich z poziomu przeglądarki opartej na Javie. Administrator będzie mógł za pośrednictwem serwera WWW optymalizować wydajność bazy danych, uzyska dostęp do funkcji diagnostycznych.

Przepisane aplikacje

Duże zmiany zapowiedzieli przedstawiciele Oracle'a w zakresie rozwoju aplikacji. Wszystkie pakiety firmy, w tym te służące do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, zostaną przepisane na nowo. Do tego celu Oracle wykorzysta własne narzędzia Oracle Designer 2000 i Developer 2000. Celem tej zmiany jest przystosowanie wszystkich aplikacji do obsługi Javy. W nowych aplikacjach Oracle wykorzysta Enterprise Java Beans.

Dzięki zmianom w architekturze aplikacji Oracle liczy na zwiększenie udziału w rynku, który już dziś przynosi firmie Larry'ego Ellisona prawie 1,5 mld USD. Wykorzystanie Javy ma pozwolić na obniżenie kosztów administracji, zmniejszenie obciążenia sieci i obsługę znacznie większej liczby użytkowników.

Java wszędzie

Na rynku pojawi się wkrótce pakiet JDeveloper Suite 1.0, zawierający AppBuilder for Java oraz Oracle Application Server 4.0, Oracle 8 Data Server i narzędzie do budowy internetowych stron Symantec Visual Page HTML. Zestaw pozwala użytkownikom na budowanie aplikacji, które umożliwią przenoszenie części operacji związanych z przetwarzaniem danych ze stanowisk klienckich na serwery aplikacyjne.

Na drugą połowę roku Oracle zapowiedział dwie premiery. W III kwartale pojawi się na rynku baza danych Oracle Lite, która będzie pracować na komputerach typu PDA oraz sieciowych. "Jeszcze w tym roku wydamy nowe wersje pakietów Applications Builder for Java i Developer 2000 for Java" - zapowiada Mark Jarvis, wiceprezes Oracle'a ds. produktów systemowych.

Java w Oracle'u
  • Baza danych Oracle 8.1 będzie zawierała środowisko programistyczne Javy i wirtualną maszynę umożliwiającą uruchamianie aplikacji napisanych w tym języku

  • Od nowa będą przepisane aplikacje Oracle'a, tak aby zapewnić obsługę języka Java na wszystkich poziomach trójwarstwowej architektury

  • Do końca br. pojawią się narzędzia programistyczne AppBuilder for Java 2.0 i Developer 2000 for Java

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200