Java tylko dla Windows

Visual J++ stał się znacznie dojrzalszym narzędziem. Aplikacje tworzone przy użyciu pakietu Microsoftu mogą działać na każdej platformie... pod warunkiem że będzie to Windows.

Visual J++ stał się znacznie dojrzalszym narzędziem. Aplikacje tworzone przy użyciu pakietu Microsoftu mogą działać na każdej platformie... pod warunkiem że będzie to Windows.

Narzędzie do programowania w Javie udostępniono jako ostatni element pakietu MS Visual Studio 6.0. Po dokonaniu wielu zmian Visual J++ 6.0 stał się prawdziwym narzędziem RAD.

Projekty w Internecie

VJ++ stanowi dobre uzupełnienie Visual InterDev (VI), innego narzędzia Microsoftu wchodzącego w skład Visual Studio. Programista może pracować nad jednym projektem, ale również na tzw. solution, czyli rozwiązaniem składającym się z wielu połączonych ze sobą projektów stron WWW i programów w Javie. Ponieważ zarówno VI, jak i VJ++ wykorzystują to samo zintegrowane środowisko, łatwo można wybierać właściwe narzędzie do danego zadania (np. w niektórych może to być ASP, w innych aplety Javy).

VJ++ zawiera znacznie udoskonalony edytor w stosunku do innych narzędzi Microsoftu. Może automatycznie dopełniać wyrażenia (technologia IntelliSense), na bieżąco analizuje kod, podkreślając na czerwono błędy. Na specjalnej liście zadań użytkownik może zapisywać uwagi. Tam też pojawiają się ostrzeżenia kompilatora. Dobrym pomysłem jest zaznaczanie na szarym tle kodu niezbędnego do działania kreatora formatek czy innych elementów, z których korzysta RAD.

W VJ++ 6.0 pojawiło się nowe, bardzo wygodne narzędzie do przeglądania klas i pakietów (czyli zgrupowanych klas realizujących dopełniające się funkcje), które pozwala - poruszając się po drzewie - zlokalizować konkretny element. Dodano kilka kreatorów, w tym specjalny do tworzenia formatek powiązanych z bazą danych.

Ogólnie jednak środowisko IDE działa bardzo wolno.

Prawie tylko dla Windows

W VJ++ 6.0 wprowadzono wiele elementów ściśle wiążących kod ze środowiskiem Win32. Zamiast biblioteki Suna - JFC, Microsoft wprowadził własną WFC (zbiór klas pozwalających tworzyć interfejs użytkownika) połączoną z inną, w porównaniu z rozwiązaniami Suna, technologią dostępu do mechanizmów systemu operacyjnego - J/Direct. Do VJ++ dodano kreator, automatycznie tworzący definicję funkcji, odwołującej się do konkretnej usługi systemu operacyjnego. Natomiast nie można posługiwać się JNI (analogicznym interfejsem Suna).

Microsoft umieścił w pakietach Javy wywołania do wielu usług Windows. Przykładowo, istnieje pakiet umożliwiający korzystanie z biblioteki do tworzenia gier DirectX. Na WFC jest oparta większość narzędzi tworzących wygląd aplikacji. Można łączyć się z elementami ActiveX (elementy ActiveX znajdują się w panelu narzędziowym obok komponentów właściwych dla Javy) bądź korzystać z nowej technologii dostępu do danych ADO. W ciekawy sposób rozwiązano wsparcie dla Java Beans. Istnieje sposób konwersji Java Beans, by program w Javie widział taki obiekt jako ActiveX. Dostęp do danych może być realizowany za pośrednictwem ADO. Można co prawda wykorzystywać JDBC (pisząc kod ręcznie), ale w pakiecie nie ma sterowników zgodnych z tym standardem. Zestaw elementów jaki może wykorzystać programista jest taki sam jak w VB. W VJ++ można pisać podobne aplikacje bazodanowe jak w VB. Jednak Microsoft nie zawarł w tym pakiecie podobnego zestawu narzędzi do manipulacji bazą danych, jakie znajdują się w VB.

VJ++ 6.0 zawiera kilka istotnych rozszerzeń debuggera. Można śledzić program działający na kilku procesorach (również zdalnie), równocześnie analizować język skryptowy i np. po wywołaniu apletu automatycznie przejść do kontroli kodu w Javie.

Czy warto?

Na VJ++ 6.0 można patrzeć jako na połączenie VC++ i Visual Basic (VB). Programista, znający wcześniej VB, bez trudności będzie posługiwał się projektantem formatek czy udoskonalonym narzędziem do projektowania menu. Osoba znająca C++ ma do dyspozycji zbliżony język programowania. Jednak przed wykorzystaniem tych możliwości należy zadać pytanie, czy warto pisać w Javie program, w 90% uzależniony od platformy Win32. Jeżeli ma być pisany program przenośny w "czystej" Javie, to z VJ++ użyteczny jest tylko edytor. Jeżeli ktoś jednak potrzebuje języka w pełni obiektowego i szybkiego tworzenia aplikacji dla Windows, to warto przyjrzeć się VJ++, jako alternatywie dla VC++ czy Delphi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200